Γενικευμένα ανατροφοδοτούμενα ασαφή νευρωνικά δίκτυα για δυναμική αναγνώριση συστημάτων

Δείτε το αρχείο http://vivliothmmy.ee.auth.gr/149/  
Φορέας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συλλογή Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Γενικευμένα ανατροφοδοτούμενα ασαφή νευρωνικά δίκτυα για δυναμική αναγνώριση συστημάτων
Επιμέρους συλλογή Computer Science: Neural Networks
Θέματα Νευρωνικά δίκτυα
ΠεριγραφήΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πρόταση ενός νέου τύπου ανατροφοδοτούμενων ασαφών νευρωνικών δικτύων για την επίλυση δυναμικών προβλημάτων. Σεαυτή την εργασία λοιπόν παρουσιάζεται ένα γενικευμένο ανατροφοδοτούμενο ασαφές νευρωνικό δίκτυο συμπεράσματος (GRSONFIN) καθώς και η επέκταση του σε δίκτυο ανώτερης τάξης (Higher Order GRSONFIN) . Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των ασαφών νευρωνικών δικτύων ενώ στα κεφάλαια 2 έως 8 αναφερόμαστε αναλυτικά σε κάθε ένα από τα δίκτυα που χρησιμοποιήσαμε στις εφαρμογές μας. Αναφερόμαστε πρώτα στο ανατροφοδοτούμενο αυτό-οργανούμενο ασαφές νευρωνικό δίκτυο συμπεράσματος RSONFIN, έπειτα στο ανατροφοδοτούμενο ασαφές νευρωνικό δίκτυο τύπου – TSK και τέλος στο γενικευμένο δίκτυο GRSONFIN. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει η μορφή, η διαδικασία εκμάθησης δομής και ο προσδιορισμός των παραμέτρων όλων των παραπάνω δικτύων πρώτης και ανώτερης τάξης. Έπειτα, στο κεφάλαιο 9 αναφερόμαστε στο πρόβλημα της δυναμικής αναγνώρισης συστημάτων και στα κεφάλαια 10 και 11 υπάρχουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ασαφών νευρωνικών δικτύων για την επίλυση δύο συγκεκριμένων προβλημάτων αναγνώρισης. Στα κεφάλαια 12 και 13 υπάρχουν αντίστοιχα μια εισαγωγή στο πρόβλημα της προσαρμοστικής αφαίρεσης θορύβου και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δικτύων στο πρόβλημα αυτό. Στοκεφάλαιο 14 βρίσκονται κάποια γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν για τα ανατροφοδοτούμενα ασαφή νευρωνικά δίκτυα από τις εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, ακολουθεί ένα παράρτημα για όλες τις εξισώσεις των δικτύων RSONFIN, FHO-RSONFIN, TRFN και FHO-TRFN που ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν στα υπολογιστικά προγράμματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Δημιουργός Χριστιανόπουλος, Μιχάλης
ΜεσολαβητήςΘεοχάρης Ιωάννης
Ημερομηνία2004-03-01
ΤύποςΔιπλωματική
Μορφότυποςother
Πηγήhttp://vivliothmmy.ee.auth.gr/149/1/diploma.zip
ΆδειαCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives
Βιβλιογραφική αναφοράΧριστιανόπουλος, Μιχάλης (2004) Γενικευμένα ανατροφοδοτούμενα ασαφή νευρωνικά δίκτυα για δυναμική αναγνώριση συστημάτων. Θεοχάρης Ιωάννης , Θεσσαλονίκη.
Σχέσηhttp://vivliothmmy.ee.auth.gr/149/
Επισκέψεις47