Ιωακείμ ο Γ': Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και οικουμενικός πατριάρχης (1878-1884, 1901-1912)

Δείτε το αρχείο http://www.deltiokms.org/index.php/deltiokms/article/view/118  
Φορέας Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Ιωακείμ ο Γ': Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως και οικουμενικός πατριάρχης (1878-1884,
1901-1912)
Επιμέρους συλλογή Βιβλιογραφικό δοκίμιο
Θέματα Ιστορία & Αρχαιολογία;Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία History and Archaeology; Philosophy, Ethics and Religion
Δημιουργός Ανεστίδης, Σταύρος Θ.
ΕκδότηςΚέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies
Ημερομηνία1986-01-01
Μορφότυποςapplication/pdf
ΠηγήΔελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 6 (1986); 391-411
ΠηγήBulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Τόμ. 6 (1986); 391-411
Πηγή2459-2579
Πηγή1105-0322
Γλώσσαell
Σχέσηhttp://www.deltiokms.org/index.php/deltiokms/article/view/11
8/432
Δικαιώματα##submission.copyrightStatement##
Δικαιώματαhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0