Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα: Βιβλιογραφικό δοκίμιο

Δείτε το αρχείο http://www.deltiokms.org/index.php/deltiokms/article/view/140  
Φορέας Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα:
Βιβλιογραφικό δοκίμιο
Επιμέρους συλλογή Βιβλιογραφικό δοκίμιο
Θέματα Ιστορία & Αρχαιολογία History and Archaeology
Δημιουργός Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α.
ΕκδότηςΚέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies
Ημερομηνία1992-01-01
Μορφότυποςapplication/pdf
ΠηγήΔελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 9 (1992); 283-291
ΠηγήBulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Τόμ. 9 (1992); 283-291
Πηγή2459-2579
Πηγή1105-0322
Γλώσσαell
Σχέσηhttp://www.deltiokms.org/index.php/deltiokms/article/view/14
0/453
Δικαιώματα##submission.copyrightStatement##
Δικαιώματαhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0