= Λ: Λογιστική
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7, εμφανίζονται 1 - 7
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάλυση αναλυτικής λογιστικής
Γωνιωτάκη , Κωνσταντίνα,
2009
2 Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας επίπλων "LARO ABEE"
Τάντση , Αυγούστα,
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας LARO ΑΒΕΕ για την περίοδο 2004-2006, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών ενεργειών τις οποίες έχει πραγματοποι...
2009-03-24
3 Ευελιξία στην εργασία: η περίπτωση της Ελλάδας
Καραπα , Μαγδαληνή Μπόζιαρη , Χριστίνα,
2009
4 Κοστολόγηση
Κατσαρού , Θεοδώρα,
2009
5 Παρουσίαση βιομηχανικής μονάδας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.
Πλασκασοβίτης , Κωνσταντίνος,
2009
6 Σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης
Ανδρεάδου, Ειρήνη,
2009-05-05
7 Τεχνικές Διαφήμισης και Επικοινωνίας στη Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη και Φιλοσοφία
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις τεχνικές διαφήμισης και επικοινωνίας που συναντάμε στη σύγχρονη πολιτική σκέψη και φιλοσοφία. Ταυτόχρονα, σε πρακτικό επίπεδο, γίνεται ανάλυση της επι...
2009-10-07