Μετάδοση Θερμότητας - Μεταφορά Μάζας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2, εμφανίζονται 1 - 2
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αρχές Ψυχρομετρίας
Αργυρίου, Αθανάσιος,
Παρουσίαση των βασικών αρχών της ψυχρομετρίας
2006-12-18
2 Μηχανική των Ρευστών
Αργυρίου, Αθανάσιος,
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις του μαθήματος Μηχανική των Ρευστών - Μάθημα επιλογής 5ου εξαμήνου (χειμερινού) Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
2006-12-18