3. Διδακτορικές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2, εμφανίζονται 1 - 2
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
2 Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών Semantic Web service composition through planning
Χατζή, Ουρανία,
190σ., εικ., πίν. Hδιδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενη τη μελέτη και η εφαρμογή του σχεδιασμού ενεργειών για την αυτοματοποιημένη σύνθεση σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία υποστηρίχθ...
2009