2. Μεταπτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 20, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
5 SMART HOMES: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση έξυπνων σπιτιών με χρήση Android SMART HOMES: Design and development of an application for managing smart homes using Android
Μυριδάκης, Δημήτριος,
94 σ., εικ., σχ. Τα έξυπνα συστήματα μπορούν να ελέγχουν εκτός από τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οικιακές συσκευές και συσκευές πολυμέσων (multimedia), δημιουργώντας ένα ενοποιημ...
6 Ανάπτυξη μοντέλου καινοτομίας επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων Developing an innovation business model in information systems field
Παπαναστασίου, Άρης,
68 σ., εικ., διαγρ., σχ. Οι πληροφοριακές τεχνολογίες ευρύτερα έχουν προσεγγίσει ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο εκλέπτυνσης, ωριμότητας, σχέσης απόδοσης – κόστους και διάδοσης [1]. Πλέον μπορούν να ευ...
7 Αυτόματη εξαγωγή και διαχείριση περιεχομένου από ειδησεογραφικά site Automated extraction and processing of data, originating from news websites
Χαράτσεβ, Φίλιππος,
44 σ., εικ., διαγρ. Η πληθώρα ειδησεογραφικών πηγών και η ανάγκη της αγοράς για ανάλυση ειδήσεων σε μεγάλη κλίμακα, έχει καταστήσει αναγκαία την ύπαρξη μηχανισμών που θα συγκεντρώνουν πληροφορία από ε...
8 Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης Business intelligence extraction from migration data
Λεκκάκος, Θωμάς,
88 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων από καταγεγραμμένους υπηκόους τ...
9 Εξατομίκευση περιεχομένου με αξιοποίηση γνώμης και κοινωνικού δικτύου Personalized recommendations based on opinions and social network information
Σαρδιανός, Χρήστος,
91 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Είναι γεγονός πως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων και της αύξησης του περιεχομένου κυρίως λόγω των Web 2.0 εφαρμογών, κύριο χαρακτηριστικό πλέον αποτε...
10 Καταγραφή επιλογών στη χάραξη πολιτικών με τη χρήση κοινωνικών δικτύων Tapping online social networks to gauge public opinion
Ψωμακέλης, Ευάγγελος,
40 σ., διαγρ. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τομέα του Sentiment Analysis, σε μία προσπάθεια να αναδείξει έναν ή περισσότερους συνδυασμούς μεθόδων επεξεργασίας φυσικού λόγου και αλγορίθμων μηχανι...