1. Πτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 58, εμφανίζονται 41 - 50
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
41 Μελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος Design, reorganization and automation of administrative procedures of the Department
Προβατάς, Ιωακείμ,
77 σ., εικ., πίν., σχ. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, αναδιαμόρφωση και η αυτοματοποίηση μιας διοικητικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Ως παράδειγμα χρησιμοποι...
42 Μελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής Study, reorganization and automation of secretary’s services of the Department of Informatics and Telematics of Harokopio University
Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος,
83 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η πτυχιακή εργασία αυτή πραγματεύεται, όπως φανερώνει και ο τίτλος της, τη μελέτη, την αναδιοργάνωση και την αυτοματοποίηση (στα επιτρεπτά πλαίσια) υπηρεσιών της γραμματ...
43 Μηχανισμός πρότασης σύνθεσης εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με βάση την εμπειρία των χρηστών Recommendation and composition gadgets mechanism in the environment of academic social network Unity based on user experience
Μακρής, Αντώνιος,
66σ., εικ., πίν., σχ. Στις μέρες μας, τα κοινωνικά δίκτυα κατακτούν με εκπληκτικά αυξανόμενους ρυθμούς όλο και περισσότερους χρήστες. Οι δυνατότητες που παρέχονται από αυτά είναι πολλές, καθώς πρόκειτ...
2013
44 Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης Modeling of high rate transmission visual systems
Στράτογλου, Βασίλειος,
62σ., εικ., διαγρ. Στην πτυχιακή αυτή μελέτη, με τίτλο “Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης” ασχολούμαστε με τις επικοινωνίες στα ασύρματα δίκτυα ακολουθώντας την εξέλιξή τους στον 20...
2013
45 Ολοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση συστημάτων μεταφορών Completion of environment for modeling and simulation of transport systems
Κοτρώνης, Χρήστος,
93 σ., εικ., πίν., διαγρ. Η μοντελοποίηση πολύπλοκων και σύνθετων συστημάτων που εδράζονται και λειτουργούν στον φυσικό μας κόσμο είναι πλέον ένα σύνηθες φαινόμενο. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανάλογω...
46 Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών Integrated environment for evaluating retailers using mobile devices
Παπαδοπούλου, Ελένη,
85 σ., εικ., πίν. Η επιχειρηματική επιτυχία στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά απαιτεί υψηλό βαθμό κατανόησης και σεβασμό προς τον πελάτη. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η ικανοποίηση των πελατών απ...
47 Πολυκριτηριακή λήψη απόφασης: μέθοδοι αξιολόγησης Multicriteria decision making: evaluation methods
Βαλιάκος, Αθανάσιος,
96 σ., εικ., πίν., διαγρ. Στην παρούσα διπλωματική έγινε ανασκόπηση των κυριότερων μεθόδων πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για την λήψη αποφάσεων. Η Πολύ-κριτηριακή Λήψη Αποφάσεων (ΠΚΛΑ) διακρίνεται στον Πο...
48 Προγραμματισμός και διαχείριση πόρων σε περιβάλλον Cloud Programming and managing resources in Cloud Computing
Ταφράλης, Ζαχαρίας,
105 σ., εικ., πίν., διαγρ. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και η έννοια του cloud computing κάνει συνεχώς ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία του. Το cloud παρέχον...
49 Συλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων κίνησης, μέσω κινητών τηλεφώνων, με στόχο την ανίχνευση δραστηριότητας Collection and Classification of movement data, via mobile phones, concerning activity recognition
Τραγοπούλου, Σπυριδούλα,
98σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν αναδειχθεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ ο αριθμός των χρηστών έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) αυξά...
2013
50 Συμβατικά και διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης – Τεχνο-οικονομική αποτίμηση Conventional and online media - Techno-economic assessment
Χατζηθανάσης, Γεώργιος,
89 σ., εικ., πίν., διαγρ. Η εξέλιξη του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτού, που μέχρι πρότινος παρέχονταν με συμβατικούς τρόπους. Ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες είναι και μέ...