1. Πτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 58, εμφανίζονται 21 - 30
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
21 Δημιουργία ενός μέτρου σημασιολογικής ομοιότητας που θα αξιοποιεί γλωσσολογικό θησαυρό ιατρικών όρων Creating a semantic similarity measure which utilises a thesaurus of biomedical concepts
Ρέκκα, Νεκταρία,
77 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η αξιολόγηση της σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ εννοιών είναι ένα πρόβλημα που συναντάται και έχει απασχολήσει τους ερευνητές σε διάφορους τομείς της Πληροφορικής. Η σ...
22 Διαδικτυακός εκφοβισμός ως αποκλίνουσα συμπεριφορά εφήβων: μελέτη περίπτωσης στην Αθήνα και στο Κιλκίς Cyberbullying as adolescents' misbehaviour: case study in Athens and in Kilkis
Κωνσταντινίδου, Γεωργία,
94 σ., εικ., πίν., διαγρ. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται το φαινόμενο του Κυβερνοεκφοβισμού στους εφήβους. Συγκεκριμένα, διερευνάται η συχνότητα και ο βαθμός του Κυβερνοεκφοβισμού από την πλε...
23 Διαμοιρασμός γραφημάτων σε συστήματα όπως το Pregel Graph partitioning in Pregel-like systems
Ευστρατιάδης, Παναγιώτης,
50 σ., εικ., πίν. Θεωρούμε ένα κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη στους κόμβους και τις ακμές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά το διαμοιρασμό του γραφήματος σε υποσύνολα κόμβων, με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέ...
24 Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας Health electronic record’s management for supporting hospitalization's procedures
Παππά, Νεκταρία,
189σ., εικ., πίν., σχ. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνδυασμένη με την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία οδήγησε στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς(ΗΦΑ),ο οποίος επ...
2011
25 Διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής κοινωνικών δικτύων στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου Investigating the parameters that affect acceptance of social networks in e-commerce
Παπαγγελή, Αριστέα,
86σ., εικ., πίν., διαγρ. Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στην παρατήρηση της εξέλιξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στο αποκαλούμενο κοινωνικό εμπόριο. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο καιπερισσότερες ισ...
2013
26 Διερεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία Investigation of parameters concerning the adoption intention of mobile health devices
Κατσίμπρας, Μιλτιάδης,
111 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τη χρήση των κινητών συσκευών και τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας, ο οποίος είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της...
27 Εξόρυξη γνώσης από βιβλιογραφικά δεδομένα Knowledge extraction from bibliographic data
Παναγόπουλος, Γεώργιος,
103 σ., εικ., πίν. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την ακαδημαϊκή κοινωνία που αποτελείται από ζωτική ύλη για μελετητές και ερευνητές. Με τα χρόνια, διάφορες προσπάθειες έχουν γίν...
28 Επισκόπηση υπηρεσιών κινητής τραπεζικής και διερεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης Overview of mobile banking services and investigation of the adoption parameters
Μπαμπασανίδη, Χριστίνα,
124 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην παρατήρηση των υπηρεσιών m-banking, γνωστές ως υπηρεσίες κινητής τραπεζικής. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία ανάπτυξ...
29 Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής με βάση τη μέτρηση νατριουρητικών πεπτιδίων Estimation tool for the risk of atrial fibrillation by measuring levels of natriuretic peptides
Χέλμη, Μαρία Νεφέλη,
102σ., εικ., πίν. Η κολπική μαρμαρυγή, είναι η πιο κοινή κλινική αρρυθμία, έχει επικράτηση πάνω από 2,2 εκατ. στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από τησυγκεκριμένη αρ...
2013
30 Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων Aligning natural language sentences using word similarity scores extacted from synonym graphs
Γρίβας, Ανδρέας,
164 σ., εικ., πίν., σχ. Η ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσει κανείς να συνεχίσει στην εύρεση συνεπαγωγών και αντιθέσεων σε κείμενο. Στόχος της είναι, σε...