1. Πτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 58, εμφανίζονται 11 - 20
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
11 Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος λήψης αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας AHP Online decision making tool based on the methodology AHP
Αλεξανδράκης, Δημήτρης,
81 σ., εικ., πίν., διαγρ. Από την αρχή της ανθρωπότητας, η ανάγκη για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σε σημαντικά προβλήματα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας. Στη σύγχρονη εποχή, η επιστήμη της ...
12 Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και κατηγοριοποίησης μελλοντικών περιστατικών Development of a platform for data mining and for the classification of future cases
Ζορμπάς, Νικόλαος,
110σ., εικ., πίν. Η Εξόρυξη δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς έχει συνεισφέρει σε πολλούς και ποικίλους τομείς, επιστημονικούς ή μη. Η...
2013
13 Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS Developing an iOS agent and sensing platform for monitoring wireless network QoS
Κουντουράς, Αθανάσιος,
100 σ., εικ., πίν., σχ. Καθώς ο αριθμός των χρηστών έξυπνων κινητών συσκευών συνεχώς αυξάνεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου γίνετε όλο και πιο διαδεδομένη γίνεται εμφανής η ανάγκη σύγκρισης ...
14 Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές Android Developing an Android agent and sensing Platform for monitoring wireless network QoS
Κορωνιώτης, Νικόλαος,
112 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Στις μέρες μας, είναι σπάνιο να βρεις κάποιον στις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη που να μην έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μία συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο δι...
15 Ανάπτυξη εφαρμογών γονικού ελέγχου για κινητές συσκευές Android Development of parental control applications for Android
Μανδαλενάκη, Μαρία Ευφραιμία,
112 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής έχει ενισχύσει τις φοβίες των γονέων σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους δημιουργώντας νέες ανάγκες. Μία απο...
16 Ανάπτυξη λειτουργικότητας για τη γνωσιακή διαχείριση γεωτεμαχίου με την χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων Knowledge-based farm management with the use of WSNs
Ιακωβίδου, Ευδοξία,
99σ., εικ., πίν., διαγρ. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ραγδαία εξέλιξη στον τεχνολογικό τομέα. Ο τομέας αυτός συμβάλλει στην ανάπτυξη και άλλων πεδίων, όπως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας...
2011
17 Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής με χρήση της τεχνολογίας WebRTC Developing a pilot application by using the technology of WebRTC
Λυμπεροπούλου, Στυλιανή,
87 σ., εικ., σχ. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια πιλοτική εφαρμογή βασιζόμενη στο WebRTC API. The subject of this project is to develop a pilot application based...
18 Απόψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα "Ψηφιακή τάξη" Views of Secondary School students on the program "Digital class"
Καραγεώργου, Βασιλική,
80σ., πίν., διαγρ., σχ. Η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την συλλογή απόψεων, αντιλήψεων και γνώσεων των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου, ώστε να κατανοήσουμε πως εξελίσσεται η προσπάθεια έντ...
2013
19 Αυτόματη κατηγοριοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων Automatic classification of scientific publications
Πιτσικάλης, Χρήστος,
40σ., εικ., διαγρ., σχ. Δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την αξιολόγηση ολόκληρου αρχείου δημοσιεύσεων Create a web application for the evaluation of an entire file of publications
2013
20 Δημιουργία Web-Based περιβάλλοντος για την υποστήριξη Adaptive Case Management (ACM) Creation of a Web-Based Environment for supporting Adaptive Case Management (ACM)
Παπαβασιλείου, Δημήτριος,
124 σ., εικ., πίν., σχ. Με τον όρο Προσαρμοστική Διαχείριση Υποθέσεων - Adaptive Case Management (ACM) αναφερόμαστε στο συντονισμό εργασιών που δεν είναι προβλέψιμες και απαιτούν την ανθρώπινη κρίση. ...