1. Πτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 58, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
4 Unity:περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης για τη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας: δημιουργία και χρήση εφαρμογών Unity: a social networking site for the collaboration of the members of an academic community: applications development and usage
Κατσιβέλης Περάκης, Παναγής,
101σ., εικ., πίν. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά έναν ιστότοπο με το όνομα Unity, που βασίζεται στη λογική της κοινωνικής δικτύωσης και στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών της ακαδημα...
2011
5 Unity:περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης για τη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας: συμμετέχοντες και διαχείριση σχέσεων Unity: social networking site for the cooperation of the academic community's members: participants and relationship management
Χούδρα, Βαλεντίνο,
113σ., εικ., πίν. Η ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί ένα σύνολο ατόμων που συνεργάζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ενός ακαδημα...
2011
6 Έξυπνα συστήματα μεταφοράς με την χρήση δικτύου αισθητήρων Intelligent transportation systems with the integration of WSNs
Φουστέρης, Αλέξανδρος,
51σ., εικ., πίν. Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάπτυξη ενός "έξυπνου" συστήματος μεταφοράς (Intelligent Transportation System -ITS), το οποίο θα έχει ως σκοπό την εύρεση ελεύθερων θέσεων παρκαρίσμα...
2013
7 Ανάλυση επίδοσης συστημάτων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σε κινητές συσκευές μέσω διαδικτύου Performance analysis in mobile computer games over the web
Νικολόπουλος, Βασίλειος,
59σ., πίν., διαγρ. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι στην πραγματικότητα, στην πλειοψηφία τους, κατανεμημένες διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντεςνα αλληλεπιδρούν μετα...
2013
8 Ανάλυση μηχανισμών διαχείρισης ροών εργασίας διαδικτυακών υπηρεσιών Analysis workflow management mechanisms of web services
Κυριακούλη, Όλγα Αγγελική,
67σ., εικ., πίν. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει τις δυνατότητες που διαθέτει ο συνδυασμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση του Διαδικτύου ως πλατφόρμα εφαρμογών. Η...
2013
9 Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers Development Firefox add-on to protect the privacy of user data and Web Servers
Παούρης, Γεώργιος,
80σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων του Διαδικτύου γίνεται συνήθως μέσω του HTTP (Hypertext Transfer Protocol) το οποίο εχεί εδραιωθεί ως το παγκόσμιο πρωτόκολλο μεταφορά...
2013
10 Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων An online service for sentence level word sense disambiguation
Κατάκης, Ιωάννης Μανούσος,
56 σ., εικ., πίν. Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Η έλευση των υπηρεσιών του Web 2.0 (ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, ιστο...