Πρωθυπουργία (1996-2004)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
3 "NAC - Συζήτηση για Ιρακινό"
χ.ο.,
Από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, προς Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού. Επισυναπτόμενη σχετική επιστολή και έγγραφα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά τ...
5 "Ώρα του Πρωθυπουργού" στη Βουλή
Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης,
Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.
6 "Ανταγωνιστικότητα 2000-2006" και "Μελέτη Αντιμετώπισης Αερίων Εκπομπών στα Διυλιστήρια"
χ.ο.,
Από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. Υπάρχουν τέσσερα αντίγραφα. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός ...
7 "Απογραφικό Δελτίο Μελών" και "Ταυτότητα Μέλους"
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα,
8 "Αποστολή απόφασης 2/2000 του Διοικητικού Σ/λίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου"
χ.ο.,
Από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου. Επισυναπτόμενη η σχετική απόφαση. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.
9 "Ατζέντα" για τα ταξίδια του εξωτερικού
Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-),
Χειρόγραφο σημείωμα προς τον κ. Νίκο Θέμελη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.