Ημερίδα | Ἡ ἐγκατάσταση τῶν Μικρασιατῶν προσφύγων στὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη (1922-1930): Νέες προσεγγίσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5, εμφανίζονται 1 - 5
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Εισαγωγή Introduction
Καμούζης, Δημήτρης,
2 Πολιτικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἀγροτικῆς μεταρρύθμισης καὶ ὁ νέος ρόλος τοῦ κράτους στὸν Μεσοπόλεμο The political consequences of the agrarian reform and the new role of the state during the interwar period
Αλβανός, Ραϋμόνδος,
The article focuses on interwar Greece after the exchange of populationswith Turkey in 1923. The arrival of 1, 2 million refugees to a state ofabout only 5 million people deeply affected Greek economy...
5 Ἀνταλλάξιμα κτήρια, σιωπηλὲς κληρονομιές: Ἡ προσωρινὴ ἐγκατάσταση τῶν Μικρασιατῶν προσφύγων καὶ τὰ ἰσλαμικὰ τεμένη τῆς Θεσσαλονίκης Exchangeable buildings, silent legacies: The temporary settlement of Asia Minor refugees and the mosques of Thessaloniki
Καλλιμοπούλου, Ελένη Πούλος, Παναγιώτης Κ.,
At a transitional phase in the history of Thessaloniki, many public buildingswere requisitioned to cover the urgent housing needs of the AsiaMinor refugees who kept arriving to the city. The mosques o...