Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 94, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 "Jane Lewis, 2009, Work –family balance, gender and policy"
Ιωαννίδου, Αναστασία,
2 "Robin Cohen, 2003, Παγκόσμια διασπορά"
Φούσκας, Θεόδωρος Φούσκας, Σταμάτιος Μαλεκάκη, Ευφροσύνη,
5 American's army in crisis: A study in civil-military relations, by William L. Hauser
Kourvetraris, George A.; Northern Illinois University,
6 Andrea Dworkin, Our blood: Prophecies and discourses on sexual politics
Λαμπροπούλου, Σταυρούλα; Πανεπιστήμιο Αθηνών,
8 Caroly G. Heilbrun, Reinventing womanhood
Λαμπροπούλου, Σταυρούλα; Πανεπιστήμιο Aθηνών,