Μεταπτυχιακές διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 9, εμφανίζονται 1 - 9
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Εκτίμηση της ποιότητας ζωής στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
Καλτζίδου, Στυλιανή,
Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6500 Σκοπό της εργασίας αποτελεί το ζήτημα της ποιότητας ζωής των Ελλήνων ασθενών από σακχαρώδη διαβήτη μέσα από την οπτική της φροντίδας υγεία...
2 Επίδραση της διάρκειας της υπεργλυκαιμίας την ημέρα του χειρουργείου στη βραχυχρόνια έκβαση των καρδιοχειρουργημένων ασθενών
Μωυσίδου, Δανάη,
Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6503 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της διεγχειρητικής και άμεσα μετεγχειρητικής υπεργλυκαιμίας (ώρες/24ώρο) κατ...
3 Επίπεδα σακχάρου αίματος νοσηλευτών, νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας
Παρουσίδου, Βασιλική,
Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6486 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διερεύνηση της διακύμανσης των επιπέδων σακχάρου του τριχοειδικού αίματος των νοσηλευτών σε σχέση με το...
4 Η ενημέρωση του ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σχετικά με την παθολογία της στοματικής κοιλότητας ως ένδειξη σωστής ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και πρόληψης των επιπλοκών του
Τόζιος, Σωτήριος,
Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΕΥΠ--Νοσηλευτική, 2014--αα6404 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του επιπέδου της ενημέρωσης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) σχετικά με την επίδραση του...
5 Η επίγνωση θεμάτων που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη στον "υγιή" αιμοδοτικό πληθυσμό
Μαυρίδης, Ευστράτιος,
Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΕΥΠ--Νοσηλευτική, 2014--αα6418 Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων του υγιούς πληθυσμού, σε θέματα που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη, ο έλεγχος για ύπ...
6 Η επίπτωση της οξείας νεφρικής βλάβης μετά από προγραμματισμένη επέμβαση καρδιάς σε διαβητικούς και μη ασθενείς
Μοσχοπούλου, Μαρία,
Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής,2014--αα6504 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης του συνδρόμου σύμφωνα με τα κριτήρια AKIN, RIFLE και KDIGO σε διαβητικού...
7 Ο ρόλος της παχυσαρκίας στις νυχτερινές μεταβολές της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Θεοδώρου, Ανθούλα,
Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6484 Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στη νυχτερινή πτώση ή μη, της αρτηριακής πίεσης (dipping ή ...
8 Σακχαρώδης διαβήτης στην τρίτη ηλικία : η σημασία της φυσικής άσκησης με νέες τεχνολογίες
Φασνάκη, Σταυρούλα,
Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6501 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού μπορούν να συμβάλλουν στην σωστή φυσική άσκηση των ηλικιω...
9 Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του αντιγριππικού και αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού στην πρόληψη της νοσηρότητας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
Αυγέρη, Σουλτάνα,
Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2014--αα6511 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, η σύγκριση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού αναφορικά με την πρόλη...