Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3, εμφανίζονται 1 - 3
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Μελέτη της εκλεκτικής καταλυτικής οξείδωσης του μεθανίου προς διοξείδιο του άνθρακα
Χατζηιωνά, Βασιλική,
Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή (Μ.Δ.) μελετήθηκε η καταλυτική αντίδραση οξείδωσης του μεθανίου παρουσία οξυγόνου. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος τ...
2 Συνεισφορά του μεθανίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Νικολάου, Ευθυμία,
The aim of the thesis titled "The evidence for the contribution of CH4 to the greenhouse effect", is to investigate the contribution of methane to the contribution of CH4 to the Increase of the mean t...
3 Τεχνοοικονομική μελέτη τεχνολογίας παραγωγής υδρογόνου και χορήγηση του ως πρόσθετο καύσιμο σε μεκ
Σταύρου, Βάσος,
Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει την τάση να επιζητεί λύσεις για την επιβίωσή του βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του. Η συνεχόμενη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στο...