Αθηναΐς
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6, εμφανίζονται 1 - 6
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αθηναΐς - Τόμος B΄ 1877 Εφημερίς των νέων
Ο τόμος B' 1877 περιλαμβάνει 24 δεκαπενθήμερα τεύχη.
1877
2 Αθηναΐς - Τόμος Α΄ 1876 Εφημερίς των νέων
Ο τόμος Α' 1876 περιλαμβάνει 12 μηνιαία τεύχη.
1876
3 Αθηναΐς - Τόμος Γ΄ 1878 Εφημερίς των νέων
Ο τόμος Γ' 1878 περιλαμβάνει 24 δεκαπενθήμερα τεύχη. Ο υπότιτλος «Εφημερίς των νέων» εμφανίζεται μέχρι το τεύχος 6 (15 Μαρτίου 1878). Από το τεύχος 7 (1 Απριλίου 1878) και έπειταο υπότιτλος που αναγρά...
1878
4 Αθηναΐς - Τόμος Δ΄ 1879 Εφημερίς μετά εικονογραφιών
Ο τόμος Δ' 1879 περιλαμβάνει 24 δεκαπενθήμερα τεύχη.
1879
5 Αθηναΐς - Τόμος Ε΄ 1880 Εφημερίς μετά εικονογραφιών
Ο τόμος Ε' 1880 περιλαμβάνει 24 δεκαπενθήμερα τεύχη.
1880
6 Αθηναΐς - Τόμος ΣΤ΄ 1881 Εφημερίς μετά εικονογραφιών
Ο τόμος ΣΤ' 1881 περιλαμβάνει 24 δεκαπενθήμερα τεύχη.
1881