Μεταπτυχιακές διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2, εμφανίζονται 1 - 2
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Study of the aerobic biological treatment of baker's yeast beet-molasses wastewater coming from the anaerobic effluent
Σταυρόπουλος, Παντελής,
Μεταπτυχιακή διατριβή -- ΣΤΕΤΡΟ-Δ -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2012 The yeast production wastewater contains a relatively considerable amount of concentrated organic substances with processed sugar ...
2 Μελέτη σχηματισμού κρυσταλλιτών κατά τη θέρμανση συστημάτων αμύλου-λιπαρών οξέων
Βασιλειάδου, Ευαγγελία,
Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων, 2011--αα1872 Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο σχηματισμός σφαιρουλιτών λόγω της δημιουργίας συμπλόκων μεταξύ αμυλόζης και κορεσμένων λιπαρών ...