Μεταπτυχιακές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1, εμφανίζονται 1 - 1
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Μελέτη χρησιμοποίησης ζεόλιθου, βερμικουλίτη, υγρής και ιπτάμενης τέφρας ως εδαφοβελτιωτικών υλικών για την ανάπτυξη και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων φυτών
Παλάτος, Γεώργιος,
Μεταπτυχιακή Διατριβή -- Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης -- Πανεπιστημίο Ιωαννίων -- αα3964 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:"Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες"