Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές Διατριβές Προσωπικού
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1, εμφανίζονται 1 - 1
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Πληροφοριακός γραμματισμός και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: διερεύνηση δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού χρηστών της βιβλιοθήκης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Χατζηλία, Μαργαρίτα,
Μεταπτυχιακή εργασία -- Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών -- ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, 2013 Παρόλο που διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει και πιστοποιήσει κατευθυντ...