Εικόνες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 830, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 24 oikoi of the Virgin 24οίκοι της Θεοτόκου
Kastrofylax Ioannis Καστροφύλαξ Ιωάννης,
Note:Irakleio Note:Odigitria Monastery Στοιχείο:Ηράκλειο Στοιχείο:Μονή Οδηγήτριας
2 24 oikoi of Theotokos 24οίκοι της Θεοτόκου
Kastrofylax Ioannis Καστροφύλαξ Ιωάννης,
Note:Irakleio Note:Odigitria Monastery Στοιχείο:Ηράκλειο Στοιχείο:Μονή Οδηγήτριας
3 A child is saved by St Eleftherios' miracle and Luke the Evangelist Η δια θαύματος διάσωσις παιδίου από τον άγιο Ελευθέριο και τον Ευαγγελιστή Λουκά
Kontarinis Konstantinos Κονταρίνης Κωνσταντίνος,
Note:It is about the miracle of the saving of the painter's son, Nikolaos Note:Athina Note:Gennadeios Library Στοιχείο:(πρόκειται για το θαύμα της σωτηρίας του γιού του ζωγράφου, Νικολάου) Στοιχείο:Αθ...
1699
4 Abbreviation Jesus Hominum Salvator (detail) Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator (λεπτομέρεια)
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
5 Abbreviation Jesus Hominum Salvator (detail) Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator (λεπτομέρεια)
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
6 Abbreviation Jesus Hominum Salvator (detail) Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator (λεπτομέρεια)
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
7 Abbreviation Jesus Hominum Salvator (detail) Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator (λεπτομέρεια)
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
8 Abbreviation Jesus Hominum Salvator Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
9 Abbreviation Jesus Hominum Salvator Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421
10 Abbreviation Jesus Hominum Salvator Βραχυγραφία Jesus Homimum Salvator*
Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας,
Note:Athina Note:Byzantine Museum (since 1990) Στοιχείο:*(με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα με παραστάσεις στον κάμπο των γραμμάτων). Η εικόνα καθαρίσθηκε εκεί πρόσφατα και αποκαλύφθηκε ότι η υπογραφή...
1421