Ψηφιοποίηση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7, εμφανίζονται 1 - 7
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Good Practices Handbook Οδηγός Καλών Πρακτικών
Dawson, David Drake, Karl-Magnus,
Το παρόν κείµενο συνιστά αποτέλεσµα της οµάδας εργασίας καλών πρακτικών του Δικτύου Αριστείας Minerva. Πρόκειται για ένα πρακτικό οδηγό για το σχεδιασµό,εκτέλεση καιδιαχείριση έργων ψηφιοποίησης πολιτ...
2008-05-20
2 The value and use of technologies for the ipreservation and promotion of cultural heritage
Παπαθεοδώρου, Θεόδωρος,
Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως σκοπό να αποδείξει την αξία και τη χρησιμότητα των τεχνολογιών για τη διατήρηση και τη προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οιτεχνολογίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή στ...
2006-12-04
3 Διατήρηση-Μακροπρόθεσμη Διατήρηση-Ασφάλεια
Καρατζάς, Εμμανουήλ,
Παρουσιάζονται μέσα προκειμένου να διατηρηθεί ένα ψηφιακό περιεχόμενο μακροπρόθεσμα.Οι στρατηγικές στις οποίες δίνεται βάση είναι η διαρκής φροντίδα,η ανανέωση,ημετάβαση,η εξομοίωση,η διατήρηση της τε...
2006-11-23
4 Η σημασία της τεκμηρίωσης και των μεταδεδομένων για την ψηφιοποίηση
Κωνσταντόπουλος, Πάνος Μπεκιάρη, Χρυσούλα Konstantopoulos, Panos Bekiari, Xrisoula,
Η έρευνα και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Ηρακλείου και παρουσιάστηκε στην Πάτρα στις 14/2/2005. The research and presentation took place at the I...
2006-12-15
5 Καλές Πρακτικές για την Ψηφιοποίηση Δισδιάστατων Αντικειμένων
Αναγνώστου, Ελένη,
Η παρουσίαση αυτή προτείνει συμβουλές για σωστή ψηφιοποίηση δισδιάστατων αντικειμένων και γνωστοποιεί τον κύκλο ζωής της ψηφιοποίησης καθώς και τις μεθόδους ψηφιακής τους αποτύπωσης.Ακόμη παρουσιάζει ...
2006-11-23
6 Μελέτη λογισμικού τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου και ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής τρισδιάστατης περιήγησης σε ψηφιακά ανακατασκευασμένους χώρους.
Αντίοχος – Πλεξίδας, Λουκάς,
Θέμα της παρουσίασης είναι η μελέτη λογισμικού τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου και ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής τρισδιάστατης περιήγησης σε ψηφιακά ανακατασκευασμένους χώρους. Υλοποιείται...
2006-11-29
7 Μελέτη τεχνολογιών και διαδικασιών ψηφιοποίησης κινούμενης εικόνας
Νταλιάνης, Κλήμης Dalianis, Klimis,
Παρουσίαση από ερευνητική ομάδα εργαστηρίου ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, βίντεο και πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Presented by NTUA Στην παρουσίαση αυτή παρουσιάζεται σχηματικά η διαδ...
2006-12-15