Τεχνικά Δελτία
Σύνολο αποτελεσμάτων: 14, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
2 Ασθένειες και εχθροί του σπαραγγιού
Elena, K. Anagnou - Veroniki, M. Kontodimas, D. C. Department of Phytopathology Department of Entomo...
2008
3 Η γρυλλοτάλπα και η καταπολέμησίς της
Pelekasis, E. D. Department of Entomology&Agricultural Zoology,
1953
4 Η τροφοπενία βορίου εις την ελαίαν
Dimitriadis, St. D. Gavalas, N. A. Department of Phytopathology,
1961
5 Η τροφοπενία βορίου εις την μηλέαν
Dimitriadis, St. D. Gavalas, N. A. Department of Phytopathology,
1963
6 Η τροφοπενία ψευδαργύρου εις την μηλέαν
Dimitriadis, St. D. Gavalas, N. A. Department of Phytopathology,
1964
7 Η φαιά σήψις των οπωροφόρων δένδρων sclerotinia spp.
Dimitriadis, St. D. Papaioannou, A. I. Department of Phytopathology,
1955