Μετα- διδακτορικές εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2, εμφανίζονται 1 - 2
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αι επί τροφοπενιών παρατηρούμεναι ανωμαλίαι εις τον μεταβολισμόν των ανωτέρων ιδίως φυτών: πειραματικαί έρευναι επί του φυτού Hibiscus esculentus L. εις περίπτωσιν στερήσεως σιδήρου
Dimitriadis, St. D. Department of Phytopathology,
Η ζωή του φυτού, ως και των ζώων άλλως τε, εκδηλούται και διατηρείται χάρις εις την αρμονικήν συνύπαρξιν και αλληλουχίαν απειρίας φυσικοχημικών διεργασιών, των οποίων το σύνολο αποτελεί τον λεγόμενον ...
1955
2 Μελέτη των αυτοφυών φυτών Vitex agnus castus L. Verbenaceae και Euphorbia characias L. ssp. wulfenii (Hoppe ex Koch) A.R. Sm. Euphorbiaceae ως πηγών παρασιτοειδών αφίδων (Ηymenoptera: Braconidae: Aphidiinae
Kavallieratos, N. G. Department of Entomology&Agricultural Zoology,
Ερευνήθηκε ο ρόλος των αυτοφυών θάμνων Vites agnus castus και Euphorbia characias ssp. wulfenii ως πηγών παρασιτοειδών αφίδων. Σε παρατηρήσεις αγρού, θάμνοι V. a. castus αναπτύσσονταν πλησίον αγρού με...
2008