Εισηγήσεις σε εθνικά συνέδρια (περίληψη - πρακτικά)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6, εμφανίζονται 1 - 6
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάλυση siRNAs με τη χρησιμοποίηση πλατφόρμας αλληλούχησης νέας γενιάς για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό ιών και ιοειδών σε δείγμα εσπεριδοειδούς
Olmos, A. Varveri, C. Martvnez, M. C. Bertolini, E. Candresse, T. Cambra, M. Department of Phytopath...
Ο πληθυσμός βραχέων παρεμβαλλόμενων RNA (siRNAs) μεγέθους 21-25 νουκλεοτιδίων, που παράγεται από τη δράση πρωτεϊνών τύπου Dicer επί των εμφανιζόμενων δίκλωνων RNA (dsRNAs) κατά τααρχικά στάδια του πολ...
2012
2 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του pyraclostrobin έναντι βακτηριολογικών και ιολογικών ασθενειών της τομάτας και διερεύνηση του μηχανισμού δράσης
Skandalis, N. Stavroulakis, S. Tzima, A. Malandraki, I. Bitivanos, S. Kleitsinaris, A. Varveri, C. V...
Οι στρομπιλουρίνες (strobilurins) γρήγορα απετέλεσαν μια σημαντική κατηγορία μυκητοκτόνων. Η δράση τους βασίζεται στην ικανότητά τους να παρεμποδίζουν την αναπνοή στα μιτοχόνδρια που έχει ως συνέπεια ...
2012
3 Επίδραση του ιού του μωσαϊκού της αγγουριάς (CMV) και του benzothiadiazole (BTH) σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εμπορεύσιμων καρπών τομάτας
Kalogirou, M. Varveri, C. Vassilakos, N. Terry, L. A. Department of Phytopathology,
Έγινε αξιολόγηση της επίδρασης του ιού του μωσαϊκού της αγγουριάς (Cucumber mosaic virus, CMV) και του benzothiadiazole (BTH, BION 50 WG, 50 mg/L), μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, πάνω σε ορισμένα ποσοτικά...
2012
4 Η τριστέτσα στην Π. Ε. Αργολίδας, τα νεώτερα δεδομένα
Dimou, D. Spanou, K. Manos, I. Tompras, B. Koutretsis, P. Tzima, A. Malandraki, I. Varveri, C. Depar...
Η ασθένεια της τριστέτσας των εσπεριδοειδών, που καταγράφηκε για πρώτη φορά αρχικά στην Αργολίδα και μετά στην Κρήτη το έτος 2000, παρά τις έντονες προσπάθειες περιορισμού της, όχι μόνο επεκτείνεται σ...
2012
5 Μελέτη της προσαρμογής του ιού Υ της πατάτας (Potato virus Y, PVY) στο φυτό-ξενιστή πιπεριά
Vassilakos, N. Simon, V. Tzima, A. Kektsidou, O. Moury, B. Department of Phytopathology,
Οι απομονώσεις του ιού Y της πατάτας (Potato virus Y, PVY, γένος Potyvirus), ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες φυλογενετικές ομάδες O, N, C1 και C2. Από αυτές μόνο οι απομονώσεις της ομάδας C1 μολύνουν...
2012
6 Πρώτη αναφορά της παρουσίας του επιβλαβούς μύκητα καραντίνας της πατάτας Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival στην Ελλάδα: ανίχνευση, επιπτώσεις και προσδιορισμός του παθότυπου
Vloutoglou, I. van Leeuwen, G. C. M. Eleftheriadis, H. Sarigoli, I. Simoglou, K. B. Tsirogiannis, D....
Η παρουσία του επιβλαβούς μύκητα καραντίνας Synchytrium endobioticum διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011 σε δύο καλλιέργειες πατάτας (Solanum tuberosum L.) στην περιοχή του Περιθωρίου (Κάτ...
2012