Εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια (πλήρες κείμενο - πρακτικά)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 4, εμφανίζονται 1 - 4
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Comparison of external and internal standard methods in pesticide residues determinations
Anagnostopoulos, C. J. Miliadis, G. E. Aplada- Sarlis, P. Ziogas, V. Department of Pesticides Contro...
A qualitative and quantitative gas-chromatographic pesticide-residue analysis method for 21 pesticides sensitive to the nitrogen–phosphorus detector was evaluated. The two methods of quantitative dete...
2006
2 Single- laboratory validation of a method of quantitative analysis of alachlor, chlorpyriphos-methyl, fenthion and trifluralin
Karasali, H. Balayiannis, G. P. Anagnostopoulos, H. Hourdakis, A. Department of Pesticides Control&P...
A simple, new gas-chromatography method was developed and validated by a single-laboratory for quantitative determination of four active ingredients (alachlor, chlorpyriphos-methyl, fenthion, and trif...
2006
3 Solid phase extraction cleanup of tomato samples for the determination of pesticide residues by gas chromatography- electron capture detection
Georgiou, P. P. Liapis, K. S. Miliadis, G. E. Siskos, P. A. Department of Pesticides Control&Phytoph...
Extracts of tomato samples, obtained using acetone solvent followed by liquid–liquid partition with a mixture of dichloromethane and light petroleum (40–60°C), were subjected to cleanup with solid-pha...
2006
4 Validation of a multi-residue method for the Determination of Pesticide Residues in Apples by Gas Chromatography
Bempelou, E. D. Liapis, K. S. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
The validation of a multi-residue method for the determination of 16 pesticides in apple fruits is described. The method involves the extraction of pesticides using acetone, dichloromethane, and petro...
2006