Εθνικά
Σύνολο αποτελεσμάτων: 10, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στη Φυτοπαθολογία
Vassilakos, N. Department of Phytopathology,
Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης: "Βιοτεχνολογία και Ασφάλεια στη σύγχρονη φυτοπροστασία", 17 Δεκεμβρίου 2012, ΜΦΙ, Κηφισιά- Αθήνα. Σημείωση: Η Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day) διοργανώθηκε στο πλαίσιο του...
2012
2 Διαδικασία καθορισμού ασφαλών επιπέδων έκθεσης σε γεωργικά φάρμακα
Charistou, A. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των γεωργικών φαρμάκων (γ.φ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 είναι απαραίτητη η υποβολή ενός μεγάλου αριθμού τοξικολογικών μελετών με σκοπό την αξιολόγηση των κινδ...
2013
3 Εισαγωγική εισήγηση (για Οδηγία 2009/128/EC)
Markellou, E. Machera, K. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Οι βασικές αρχές της ορθολογικής και ασφαλούς χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (γ.φ.) για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ορίζονται από την Οδηγία 128/2009/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής ...
2013
4 Ευρωπαϊκές και Εθνικές Απαιτήσεις. Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Anagnostopoulos, C. J. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Οι βασικοί κανόνες της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές θεσπίζονται με τον κανονισμό 178/2002, στον οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμωνκαι ζωοτροφών. Στα πλαίσια των γε...
2013
5 Ζιζάνια και ασφάλεια τροφίμων
Kati, V. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Τα ζιζάνια, ανάλογα με το είδος, την πυκνότητα και την θέση τους στον αγρό μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το προϊόν μίας καλλιέργειας. Οι επιπτώσεις των ζιζανίων είναι τόσο άμεσες όσο και έμμεσες και ...
2013
6 Ζιζάνια: αυτοί οι άγνωστοι "φίλοι" μας
Kati, V. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης: "Βιοτεχνολογία και Ασφάλεια στη σύγχρονη φυτοπροστασία", 17 Δεκεμβρίου 2012, ΜΦΙ, Κηφισιά - Αθήνα. Σημείωση: Η Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμμα...
2012
7 Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων
Papachristos, D. P. Department of Entomology&Agricultural Zoology,
Οι Ζωικοί εχθροί των φυτών και των φυτικών προϊόντων μοιράζονται τις ίδιες οικοθέσεις και τα ίδια ενδιαιτήματα με τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια απαντώνται σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιείται η παρ...
2013
8 Η φυτοϋγεία στην ασφάλεια των τροφίμων
Vloutoglou, I. Department of Phytopathology,
HΦυτοϋγεία και η προστασία της είναι ο πρώτος και θεμελιώδης κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων φυτικής προέλευσης. Οι ασθένειες των φυτών που προκαλούνται από μύκητες, βακτήρια, ιούς...
2013
9 Το αποτύπωμα του BPI Plant -Heal στην ερευνητική δραστηριότητα του ΜΦΙ: ένα άλμα μπροστά
Markellou, E. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης: "Βιοτεχνολογία και ασφάλεια στη σύγχρονη φυτοπροστασία", 17 Δεκεμβρίου 2012, ΜΦΙ, Κηφισιά- Αθήνα. Σημείωση: Η Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day) διοργανώθηκε στο πλαίσιο του...
2012
10 Τρόφιμα, νερά και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων
Miliadis, G. E. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Στην εισήγηση αυτή περιγράφεται το σύστημα των εργαστηρίων επισήμων ελέγχων υπολειμμάτων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας και αναφέρονται οι αρμοδιότητες των εργαστηρίων αναφοράς. Περιγράφοντ...
2013