Διάφορα (ομιλίες, σημειώσεις σεμιναρίων)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3, εμφανίζονται 1 - 3
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Η αντιμετώπιση των επιβλαβών στην ελληνική γεωργία εντόμων, μεταπολεμικά εξελίξεις και προοπτικές The control of injurius insects to the greek agriculture accomplished in many ways after the world war II - Developments and perspectives
Pelekasis, K. Department of Entomology&Agricultural Zoology,
In this paper a historical account is presented regarding our knowledge of the control of insects and mites plant pests, attained in Greece during the last 35 years. A great deal of research work has ...
1989
2 Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των φυτών
Bem, F. Department of Phytopathology,
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τα κείμενα των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ίνστιτούτο για την εκπαίδευση γεωπόνων του Υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της...
2000
3 Σκέψεις για την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών στο μέλλον Reflections sur la lutte contre les maladies des plantes dans un avenir lointain
Dimitriadis, St. D. Department of Phytopathology,
L' auteur, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, examine tres brievement le passe et le present de la Pathologie Vegetale. Il exprime, ensuite, l'opinion que l'avenir de cette science se trouve d...
1984