Βιβλία ΜΦΙ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 22, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Les travaux de lutte contre la mouche des olives en grece en 1920 et 1921
Isaakides, C. A. Department of Phytopathology,
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-apres mon rapport sur les travaux du Service Phytopathologique au cours de l'annee ecoulee concernant la lutte contre le Dacus en Chalcidique, dans le Pelion et en ...
1937
2 The insects and mites of Cyprus: with emphasis on species of economic importance to Agriculture, Forestry, Man and Domestic Animmals Τα έντομα και ακάρεα της Κύπρου: με έμφασιν εις τα είδη οικονομικής σημασίας δια την Γεωργίαν, την Δασολογίαν, τον Άνθρωπον και τα Κατοικίδια Ζώα
Georghiou, G. P. Department of Entomology&Agricultural Zoology,
The aim of this monograph is to provide a systematic compilation on the insect and mite fauna of Cyprus. The author has studied the arthropod fauna of Cyprus during 1953-57 while he served as entomolo...
1977
3 Ασθένειες και εντομολογικοί εχθροί της φιστικιάς στην Ελλάδα
Hitzanidou, A. Mourikis, P. Holevas, K. D. Department of Phytopathology Department of Entomology&Agr...
Η φιστικιά αποτελεί μια μικρή καλλιέργεια για την Ελλάδα παρ' όλο ότι η έκταση που καταλαμβάνει έχει πολύ αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ένα καρποφόροδένδρο με μικρές απαιτήσεις ως προς ...
2004
4 Εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα
Politis, D. I. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τα εγκεκριμένα στη Χώρα μας μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα γεωργικά φάρμακα και παρουσιάζονται όπως έχουν καταχωρηθεί στην Τράπεζα Δεδομένων ...
1995
5 Εγχειρίδιο χημικής καταπολέμησης ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών
Petsikos - Panayotarou, N. Crysagi - Tokousmpalidi, M. Department of Pesticides Control&Phytopharmac...
Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν ακόμη τη βάση για την προστασία της γεωργικής παραγωγής από τα διάφορα παράσιτα των φυτών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην παραγωγή μεγάλου αριθμού δρώντων συστατικών και σκ...
1988
6 Εγχειρίδιο χημικής καταπολέμησης ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών
Petsikos - Panayotarou, N. Crysagi - Tokousmpalidi, M. Department of Pesticides Control&Phytopharmac...
Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Εγχειρίδιο χημικής καταπολέμησης ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών" γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις με βάση νεώτερα στοιχεία.Δίνονται, επίσης, συμπληρωματικά στοιχεί...
1990
7 Εγχειρίδιο χημικής καταπολέμησης ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών
Petsikos - Panayotarou, N. Crysagi - Tokousmpalidi, M. Department of Pesticides Control&Phytopharmac...
Στην έκδοση αυτή του βιβλίου "Εγχειρίδιο χημικής καταπολέμησης ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών" το παράρτημα της δεύτερης έκδοσης συμπληρώνεται με νεώτερα στοιχεία και αποτελείται από τα εξής μέρη...
1991
8 Επισκόπηση των κυριότερων ζιζανίων των καλλιεργειών της χώρας κατά το έτος 1976
Damanakis, M. Department of Pesticides Control&Phytopharmacy,
Στην εργασία αυτή αναφέρονται τα κυριότερα ζιζάνια των σπουδαιότερων καλλιεργειών της Ελλάδος και συγκεκριμένα των χειμερινών σιτηρών, του αραβοσίτου, του ρυζιού, των ψυχανθών, της μηδικής, της αραχίδ...
1979
9 Η ανόργανος θρέψις και η λίπανσις της ελαίας
Gavalas, N. A. Department of Phytopathology,
Η συγγραφή μιας συνθετικής εργασίας επί οιουδήποτε επιστημονικού αντικειμένου δικαιολογείται και δικαιώνεται, αφ΄ενός μεν όταν το θέμα παρουσιάζη ιδιαίτερον ενδιαφέρον δι΄ ευρύ κοινόν, αφ΄ετέρου δε ότ...
1978
10 Η ανόργανος θρέψις των εσπεριδοειδών
Gavalas, N. A. Department of Phytopathology,
Το κίνητρον δια την σύνταξιν της ανα χείρας μελέτης απετέλεσεν η αυξανόμενη ανησυχία των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Γεωργίας, των εξαγωγέων, του γεωπονικού κόσμου και των παραγωγών...
1971