Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 22, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 A mathematical model for financial innovation : empirical evidence from financial markets Ένα μαθηματικό υπόδειγμα για τη χρηματοοικονομική καινοτομία : εμπειρικά στοιχεία από τις χρηματοοικονομικές αγορές
Φίλιππας, Διονύσιος,
Financial innovation is an important research topic modern economics. Financial innovation is an ongoing process where new financial products, services and procedures are created and it concerns impor...
2011-05-17
3 Strategic management of hotel multinationals : environment, management, performance Στρατηγική διοίκηση των ξενοδοχειακών πολυεθνικών επιχειρήσεων : περιβάλλον, οργάνωση, επιδόσεις
Γιαννούκου, Ιωάννα,
Traditionally, tourism was placed second as a priority in the agenda of investors, policy makers, and academics. Nowadays, a significant reappraisal of its role in socioeconomic development is taking ...
2011-11-22
4 Ανταγωνιστικότητα των διεθνών περιφερειακών προορισμών μέσα από την προοπτική της διαπολιτισμικής εμπειρίας Competitiveness of international regional destinations through the intercultural-experience perspective
Δέδε, Ανίλα,
Traditionally, tourism was placed second as a priority in the agenda of investors, policy makers, and academics. Nowadays, a significant reappraisal of its role in socioeconomic development is taking ...
5 Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης : προσδιοριστικοί παράγοντες, τύποι, μέθοδοι, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
Τοκάκης, Βασίλειος,
Hδιατριβή συμβάλει στην πολυεπίπεδη και σε βάθος μελέτη της διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπισθούν και να αξιολογηθούν οι παράγοντες που επηρεά...
2012-09-01
6 Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία : προσδιοριστικοί παράγοντες, μέθοδοι, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Training and development of human resources in the Hellenic Police : determining factors, methods and evaluation of effectiveness
Γεωργογιάννης, Χρήστος,
Η αλλαγή στη μορφή της κοινωνίας και η αύξηση της εγκληματικότητας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη να αλλάξει ο αστυνομικός, μέσω της ανάληψης νέων ρόλων και της εκπαίδευσής του. Στη βιβλιογραφική επι...
2012-10-08
7 Η διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου
Χριστίδου, Αγνή,
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθώντας την πορεία της από την ίδρυση τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα και ε...
2011-11-01
8 Η δομή του κόστους των νοσοκομείων στην Ελλάδα : η επίδραση του παράγοντα της εκπαίδευσης (teaching impact cost) στο κόστος των πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Ελλάδας The cost structure fo Greek hospitals : the effect of teaching impact factor in the operating cost of Greek University hospitals
Θανάσας, Γεώργιος,
Μια από τις κυριότερες δαπάνες, τις οποίες είναι αναγκαίο να πληρώσουν οι διάφορες χώρες, είναι αυτή για τις υπηρεσίες παροχής υγείας προς τους πολίτες. Από τα μέσατου προηγούμενου αιώνα (δεκαετία 194...
2012-09-19
9 Η σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενης διαφθοράς, γραφειοκρατίας, εισοδήματος και οικονομικής ανάπτυξης : διερεύνηση σε 180 χώρες
Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτα,
Oσκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της διαφθοράς σε ορισμένες μακροοικονομικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα θέλαμε να εξετάσουμε τις σχέσεις μεταξύ διαφθοράς και επιπέδου εισοδήματος,...
2011-05-17
10 Μετεξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας
Βογιατζής, Ιωάννης,
H παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε με σκοπό τον έλεγχο του μέτρου της μείωσης της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000 την περίοδο 2012 – 2016. Στόχος αυτής της διδακτορικ...