Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 75, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Climatology via applied satellite remote sensing : chlorophyll blooms in the North Aegean Sea Κλιματολογία με χρήση εφαρμοσμένης δορυφορικής τηλεπισκόπισης στο φαινόμενο των απότομων αναβλύσεων χλωροφύλλης στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου
Γεωργακάς, Κωνσταντίνος,
The current study focuses on the phenomenon, mostly accounted within the past recent time, of the algae blooms (chlorophyll burst) in the area of the North Aegean Sea. The study attempts to coincide a...
3 Ανάδειξη παλαιοσεισμολογικής εκσκαφής ως γεώτοπος
Σκανδάλη, Ηλιάνα,
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάδειξης της μουσειολογικής αξίας του ρήγματος της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ρήγμα αυτό μπορεί να αποκτήσει μουσειολογική αξ...
4 Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π.
Κυριακοπούλου, Μαριλέτα,
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι συγκεντρώσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε δημοσιευμένες εργασίες και ανάλογες επιστημονικές βάσεις δεδομένων από την περιοχή της Μ...
5 Αποτύπωση υποθαλάσσιων πολιτιστικών στοιχείων και βιολογικών πόρων στην παράκτια ζώνη της νήσου Λέρου Marine geophysical survey for cultural and habitat mapping in the coastal zone of Leros island, Aegean sea, Greece
Κάτσου, Ευγενία,
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην μελέτη της παράκτιας ζώνης της νήσου Λέρου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της ερμηνείας των γεωφυσικών στοιχείων που συλλ...
2013-04-09
6 Βιογεωχημική μελέτη του φυτού Origanum Majorana με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
Παναγοπούλου, Αικατερίνη,
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η βιογεωχημεία του φυτού Origanum Majorana με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Το είδος Origanum Majorana είναι ένα αρωματικό βότανο με ποικιλία χρήσεων, τόσο το...
2011-02-25
7 Διασπορά πετρελαιοειδών στον Κορινθιακό Κόλπο
Σταυροπούλου, Μαυρέτα,
Η θάλασσα αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά. Η ρύπανση των θαλασσών με την συνεπακόλουθη υποβάθμιση τ...
2011-12-20
8 Διερεύνηση της συμπεριφοράς μακροθρεπτικών και βαρέων μετάλλων στο σπανάκι με την επαναχρησιμοποίηση της ιλύος του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας
Σωτηρόπουλος, Σταύρος,
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της επίδρασης της ιλύος βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας (Β.Κ.Κ.) στην ανάπτυξη του σπανακιού (Spinacia Oleracea) καθώς ...
2011-12-12
9 Διερεύνηση των αιτιών διάβρωσης των λίθινων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και προτάσεις για την αποκατάστασή τους
Κρητικού, Αναστασία,
Στην περιοχή της Ελευσίνας, στη Δυτική Αττική, υπάρχει το Ιερό της Δήμητρας στο οποίο τελούνταν για αιώνες τα Ελευσίνια Μυστήρια. Η ιστορία του Ιερού χρονολογείταιότι ξεκινά ήδη από τους προϊστορικούς...
2012-02-09
10 Διερεύνηση των συνθηκών σχηματισμού των εμφανίσεων μαγνησίτη Βάβδου και Γερακινής (Κεντρική Χαλκιδική) και μελέτη αξιοποίησης του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές
Σκληρός, Βασίλειος,
Στην συγκεκριμένη διατριβή διερευνήθηκαν οι συνθήκες γένεσης του μικροκρυσταλλικού μαγνησίτη στις περιοχές Βάβδου και Γερακινής-Ορμύλιας της Χαλκιδικής. Η πετρογραφική μελέτη του μαγνησίτη και των ξεν...