Τμήμα Γεωλογίας (ΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 193, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αμίαντος : διερεύνηση για την ύπαρξη ινών αμιάντου σε οφιολιθικά πετρώματα του Γοματίου (Αν. Χαλκιδική) και στην πρώην βιομηχανία Ινοτσιμέντ Α.Ε στο Δρέπανο Αχαΐας
Kυρκιλή, Δέσποινα,
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της επικινδυνότητας του αμιάντου. Για αυτόν, το λόγο πραγματοποιήθηκε μελέτη για τυχόν ύπαρξη ινών αμιάντου τόσο σε δείγματα πετρωμάτων που ...
2012-07-03
2 Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος
Γεωργόπουλος, Αθανάσιος,
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις σε επιλεγμένα δείγματα ιζήματος από πυρήνα που συλλέχθηκε στο Λιβυκό πέλαγος. Σε αυτόν τον πυρήνα έχουν εντοπιστεί ορίζοντες σαπρ...
3 Ανάλυση του τεκτονικού ράκους Γερόλεκα (ζώνη Βοιωτίας - ζώνη Παρνασσού)
Βαϊδάνη, Αργυρώ,
Στην παρούσα εργασία γίνεται χαρτογράφηση και τεκτονική ανάλυση του τεκτονικού ράκους του Γερόλεκα όπου παρατίθενται πετρώματα της Ζώνης Παρνασσού και της Ζώνης Βοιωτίας.
4 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατολισθήσεων στο φαράγγι του Βουραϊκού
Αναγνωστοπούλου, Σοφία,
Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των κατολισθήσεων στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού και η ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατολισθήσεων. Η περιοχή του Βουραϊκού αποτελεί εθνικό πάρκο, καθώς έχει μεγάλη...
2013-07-02
5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής διερεύνησης και μελέτης για τη δίδυμη σήραγγα Αγ. Κωνσταντίνου - Καμ. Βούρλων
Αναγνωστόπουλος, Χρήστος,
Στη παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής διερεύνησης για τη δίδυμη σήραγγα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμ. Βούρλων (Χ.Θ. 8+635 – Χ.Θ. 11+123) όπως επίσης και η γεωτεχνι...
6 Απορρίμματα και εκτίμηση θαλάσσιων και χερσαίων πηγών ρύπανσης στις ελληνικές ακτές
Μοιρώτσου, Αναστασία Παπαμιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα,
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εκτιμήθηκαν οι συστάσεις παράκτιων απορριμμάτων, καθώς και πηγές ρύπανσης των θαλάσσιων και χερσαίων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές. Η μη κυβερνητική οργάνωση «Δίκ...
7 Ασβεστικά ροδοφύκη στο Αιγαίο πέλαγος (Τραγάνα)
Κοντογιαννάτου, Τρισεύγενη,
Η έρευνα που διεξήχθει για την χαρτογράφηση της Τραγάνας έλαβε χώρα μεταξύ των νησιών Τήνου-Μυκόνου, Μυκόνου-Νάξου, Νάξου-Ίου, Σύρου-Τήνου και Ίου-Θήρας, σε μια έκταση περίπου 184 Km2. Η έρευνα επετεύ...
2012-03-01
8 Γενική παρουσίαση της σήραγγας του Αιγίου : γεωτεχνική αξιολόγηση από την Χ.Θ. 85+728.57 έως Χ.Θ. 89+247.17
Μπαλτά, Ειρήνη,
Η σήραγγα εντάσσεται στο τμήμα από Χ.Θ. 75+000 έως Χ.Θ. 90+000 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πατρών, η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης και αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως του...
2011-06-27
9 Γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες στο χωμάτινο φράγμα του Ευήνου
Σιδηροπούλου, Άννα,
Για την κάλυψη των αναγκών της ύδρευσης στην Αθήνα, έγιναν μελέτες με σκοπό την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου. Η ενίσχυση του ταμιευτήρα περιελάμβανε την κατασκευή του φράγματο...
10 Γεωλογική έρευνα στην περιοχή της Αλευράδας Αιτωλοακαρνανίας – υδροηλεκτρικού σταθμού φράγματος Κρεμαστών
Καλφούντζος, Κωνσταντίνος,
Η εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αλευράδας Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στη θέση του φράγματος των Κρεμαστών με κύριο σκοπό: • την απόκτηση της τεχνογνωσίας...