Τμήμα Βιολογίας (ΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Απόβλητα ελαιοτριβείου και βιολογικές επιπτώσεις τους σε ιστούς του κοινού μυδιού Mytilus galloprovincialis
Δανελλάκης, Δημήτριος,
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι πιθανές επιπτώσεις των αποβλήτων που προέρχονται από ελαιοτριβεία τριών φάσεων σε ιστούς του μυδιού Mytilus galloprovincialis. Άτομα που εκτέθηκαν για 5 ημέρες σε δ...
2012
2 Επαγωγή stress σε ιστούς των μυδιών Mytilus galloprovincialis (Lmk.), μετά από έκθεσή τους σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
Γιανναπάς, Μάριος,
Η παρούσα μελέτη διερευνά την ικανότητα των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων να (PAHs), όπως είναι το φαινανθρένιο και το ανθρακένιο, να επάγουν συνθήκες stress (stress syndrome) σε ιστούς (π.χ...
2012
3 Η πρωτεΐνη προσαρμοστής DRK και ο ρόλος της στον σχηματισμό της ανθεκτικής στην αναισθησία μνήμης στη Drosophila melanogaster
Κωτούλα, Βασιλεία,
Η Ανθεκτική στην Αναισθησία Μνήμη είναι ένας ιδιαίτερος τύπος μνήμης που προς το παρόν έχει χαρακτηριστεί μόνο στη Drosophila. Ελάχιστα είναι γνωστά για τον ρόλο της καθώς και για τα μόρια που παίζουν...
2011-12-17
4 Μελέτη της βιολογικής δράσης επιμέρους περιοχών του αυξητικού παράγοντα HARP
Μπινενμπάουμ, Ιλόνα,
Η HARP είναι ένας αυξητικός παράγοντας με πλειοτροπική δράση που εμπλέκεται στην ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση πολλών ειδών κυττάρων καθώς και στηναγγειογένεση και την καρκινογένεση. ...
2012-10-10
5 Μελέτη της επίδρασης των πολυμορφισμών PvuII και XbαI του οιστρογονικού υποδοχέα α στην γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά
Μιχαηλίδου, Ευτυχία,
Μελέτη της επίδρασης των πολυμορφισμών PvuII και XbαI του οιστρογονικού υποδοχέα α στην γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά.
6 Μελέτη της επαγωγής σουπεροξειδικών ανιόντων και οξειδίων του αζώτου σε αιμοκύτταρα του μυδού Mytilus galloprovincialis (Lmk.), μετά από έκθεση σε μικρομοριακές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, παρουσία φαινολικών ενώσεων
Μπούκη, Ευδοκία,
Οι πολυφαινόλες είναι μια κατηγορία οργανικών χημικών ουσιών, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός ή περισσότερων υδροξυλίων, συνδεδεμένων με έναν ή περισσότερους αρωματικούς ή ετεροκυκλικούς δακ...
2012
7 Μελέτη της πιθανής συμμετοχής της τριφωσφορικής ινοσιτόλης (ΙΡ3) στη διαδικασία της αναπνευστικής έκρηξης και στην επαγωγή οξειδωτικού stress σε αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis(Lmk) μετά από έκθεση σε μικρομοριακές συγκεντρώσεις καδμίου
Βούρας, Χρίστος,
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμμετοχή της κινάσης της τριφωσφορικής ινοσιτόλης (PI3-kinase) στο σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγεται παρουσία μικρομοριακών συγκεντρώσεων καδμίου (Cd 50 μΜ) σε αιμοκύττα...
2012
8 Ο προστατευτικός ρόλος του σεληνίου ενάντια στην επαγωγή οξειδωτικού stress σε αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis (lamarck, 1819) μετά από έκθεση σε υδράργυρο.
Χατζηαργυρίου, Βικτώρια,
Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά τον προστατευτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σελήνιο (Se) απέναντι στις τοξικές επιπτώσεις του υδραργύρου (Hg) σε αιμοκύτταρατου μυδιού Mytilus galloprovinciali...
2011-07-05
9 Ο υποδοχέας κινάσης τυροσίνης dAlk είναι απαραίτητος για την μνήμη μακράς διαρκείας και η διερεύνηση του ρόλου του προσδέτη τού Jeb στην Drosophila melanogaster
Μπουραΐμη, Μικέλα,
Η Κινάση του Αναπλαστικού Λεμφώματος(Alk) είναι ένας υποδοχέας κινάσης τυροσίνης(RTK)ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορες μορφές καρκίνου στον άνθρωπο, και η λειτουργικότητά του δεν έχει διαλευκανθεί πλήρω...
2011-12-17
10 Οι βιολογικές δράσεις του συνθετικού πεπτιδίου HB‐19 στα HUVEC, διαμεσολαβούνται από τη νουκλεολίνη
Βασιλείου, Γιώργος,
Η Νουκλεολίνη είναι μια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως υποδοχέας για διάφορα μόρια, όπως αυξητικοί παράγοντες, μόρια κυτταρικής προσκόλλησης, ακόμα και ιοί (HIV, coxsackie B, κ.ά.), που εμπλέκονται σε παθ...
2012-07-05