Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 4, εμφανίζονται 1 - 4
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Βυζαντινή Ναοδομία στη Νάξο. Η μετεξέλιξη από την παλαιοχριστιανική στη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική
Ασλανίδης, Κλήμης,
Η Νάξος παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της διατήρησης μεγάλου αριθμού βυζαντινών ναών, πολλοί από τους οποίους χρονολογούνται στην πρώτη χιλιετία και, επομένως, προσφέρεται για τη μελέτη της εξέλιξης α...
2 Εγκληματικότητα και πολεοδομία
Βαγιώτα, Σοφία,
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η χαρτογράφηση της εγκληματικότητας (Crime Mapping...
3 Συμβολή στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αρχαιολογική πληροφορία και πολεοδομικός σχεδιασμός : Η περίπτωση του Σχεδίου Πόλεως Πατρών
Σιμώνη, Ελένη,
Κεντρικό σημείο αναφοράς της διατριβής είναι η σύγχρονη πόλη, στο υπέδαφος της οποίας σώζονται αρχαιολογικά στρώματα. Η ανακάλυψή τους κάτω από τον ενεργό οικιστικό ιστό καθώς και η αρχαιολογική έρευν...
4 Τέχνη αρχείου από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Από την τέχνη θεσμικής κριτικής σε μια ριζοσπαστική θεσμίζουσα πρακτική
Καραμπά, Ελπίδα,
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε καλλιτεχνικές πρακτικές αρχειακού τύπου οι οποίες στο τέλος του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα έχουν λάβει σταδιακά κεντρική θέση στην ευρύτερη κατηγορία της τεκμηριωτ...
2011