Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 60, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές και οι προσδοκίες τους για τη σχολική επίδοση. Μια ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές
Λυκίδη, Σταυρούλα-Φωτεινή,
Εξαιτίας της διαπολιτισμικής πραγματικότητας, στις επικοινωνιακές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στη σχολική κοινότητα, τα ερεθίσματα που ανταλλάσσονται αποκωδικοποιούνται βάσει του τρόπου που έχει κ...
2012-10-18
2 Αξιολόγηση αναγκών των διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως προς τη διερμηνεία σε εκπαιδευτικό πλαίσιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σαββαλίδου, Φλώρα,
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι κωφοί μαθητές φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Η φοίτηση όμως αυτή δε συνοδεύεται, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, με παροχή των κατάλληλων υποστηρικ...
2013-06-26
3 Αποκλίνουσα συμπεριφορά στην εκπαίδευση. Μια ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού
Ψυχογιού, Ευφημία,
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται έντονα από πολλά είδη κρίσης όπως η οικονομική κρίση, η κρίση των θεσμών και των αξιών που εκπορεύονται από την τάση των κυβερνήσεων να ενταχθούν στην παγκοσμιοποίηση. Μια π...
2013-03-29
4 Απόψεις, κίνητρα, εμπόδια των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για την επιμόρφωσή τους
Μακρή, Μάρθα,
Η εργασία αυτή διερευνά τις απόψεις, τα κίνητρα και τα εμπόδια των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας σχετικά με το ζήτημα της παρεχόμενηςεπιμόρφωσής τους με τη βοήθεια της αξ...
2010-09-27
5 Γονείς και έφηβοι μπροστά στη λήψη επαγγελματικής απόφασης
Μίχαλου, Αιμιλία,
Η σχέση οικογένειας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου έχει αναφερθεί από πολλές έρευνες. Τα χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών...
2011-11-10
6 Διαφορά αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων της σχολικής πράξης μεταξύ δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Ακαδημιών και δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Τμημάτων
Πέττα, Κοραλία,
Στην παρούσα έρευνα στοχεύουμε να διερευνήσουμε τις διαφορές αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων της σχολικής πράξης μεταξύ δασκάλων απόφοιτων ΠαιδαγωγικήςΑκαδημίας και δασκάλων απόφοιτων Παιδαγωγ...
2012-12-01
7 Διδακτικά σενάρια για το γλωσσικό μάθημα Γ΄-Δ΄ και Ε΄-Στ΄ δημοτικού
Κοκμοτού, Κωνσταντίνα,
Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός 10 διδακτικών σεναρίων για τους μαθητές των τάξεων Γ΄- Δ΄ και Ε΄-ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αφού επιλέχτηκαν πέντε κοιν...
8 Διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ΣΤ΄ δημοτικού
Aγγελόπουλος, Γεώργιος,
Η εργασία αυτή παρουσιάζει έξι (6) διδακτικά σενάρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη διδασκαλία της γλώσσας σε μαθητές που φοιτούν στη Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι...
9 Διδακτικά σενάρια ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων στο μάθημα της Γλώσσας για τις τάξεις Γ΄- Δ΄ και Ε΄- Στ΄. Εφαρμογή και σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Γιαννοπούλου, Ιωάννα - Δάφνη,
Στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στο χώρο της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στα ολιγοθέσια σχολεία δημιουργήσαμε δύο διδακτικά σενάρια (διδακτικό υλικό και δράσεις βασισμένα κυρίως στις τεχνολογίες...
10 Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας μέσω ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού
Αρκαδιανός, Διονύσιος,
Η εξέλιξη των υπολογιστών στις τελευταίες δεκαετίες και η εξάπλωση της χρήσης τους οδήγησε και στην είσοδο τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά της...