Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ/νέου εκπαιδευτικού υλικού. Παιδαγωγική και διαχειριστική διάσταση
Λουκόπουλος, Αριστείδης,
Η εισαγωγή της διαθεματικότητας στη χώρα μας υλοποιήθηκε στη χώρα μας με την πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ), στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέσω του προγράμματ...
2 Διερευνώντας όψεις της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκκλησιαστική εκπαίδευση: Το προφίλ, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι επαγγελματικέςεπιλογές των μαθητών της
Χριστοφορίδης, Θεόδωρος,
Η μελέτη αυτή, εκπονήθηκε με βασικό σκοπό αφενός να πραγματευτεί κριτικά και να ερευνήσει στο χώρο της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης το προφίλ, τις στάσεις, τις αντιλήψεις, και τις επαγγελματικές επιλογέ...
2013-02-05
3 Εκκλησιαστικές σχολές στην Ελλάδα μετά την εθνική παλιγγενεσία : Η περίπτωση των ιερατικών σχολών Σάμου (1875-1929)
Ρωσσίου, Αικατερίνη,
Η παρούσα μελέτη ξεκινά με την ίδρυση το 1900 του «Ιεροδιδασκαλείου της Πάτμου» ενός εκπαιδευτηρίου που ίδρυσε ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» αρχικά στην Πάτμο,με σκοπό την προσφορά ανώτερης εκπαί...
2013-06-20
4 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εποπτεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο παράδειγμα της Ελλάδας, της Ισπανίαςκαι της Γαλλίας (δεκαετία 1980 έως 2010): μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση
Διπλάρη, Χριστίνα,
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το παράδειγμα της οργάνωσης, της διοίκησης και της εποπτείαςτης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ...
2011-05-13
5 Εκπαιδευτική πολιτική στην εκπαίδευση ενηλίκων : η αναπαραγωγή και ο μετασχηματισμός των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας μέσα από τις πρακτικές των διευθυντών τους : εμπειρική έρευνα
Ανάγνου, Ευάγγελος,
Η ερευνητική υπόθεση αυτής της διατριβής ήταν ότι οι διευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), αντλώντας από πόρους και κανόνες των ΣΔΕ, με τις πρακτικές τους αναπαράγουν τις βασικές αρχές και...
2011-09-08
6 Επίδραση ψυχοκινητικής αγωγής με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη νηπίων με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες The effect of psychomotor education with elements of dramatical play on preschoolers' development with and without special educational needs
Σπανάκη, Ειρήνη,
Στην προσχολική παιδαγωγική, το σώμα του παιδιού αποτελεί το μέσο για την ολοκλήρωση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξής του. Το παιδί ολοκληρώνει τη συνολική ανάπτυξή του, καθώς εξελίσσεται το σώμ...
7 Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη σχολική κοινότητα : το παράδειγμα του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικώνκαι παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων»
Λεμπέση, Γεωργία Ελένη,
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά περισσότερο τον τρόπο διαμόρφωσης μιας πολιτικής, όπως είναι η πολιτική για τα φύλα, σε επίπεδοΕ.Ε. και λιγότερο το πώς εφαρμόζεται ...
2010-03-30
8 Η επίδραση της ερβαρτιανής παιδαγωγικής και των εκπροσώπων της στη διαμόρφωση των παιδαγωγικών ρευμάτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση κατά την περίοδο 1877-1909
Βελισσάριος, Ανδρέας,
Η μελέτη αυτή αφορά στην επίδραση που άσκησε η ερβαρτιανή «σχολή» στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα. Η μελέτη μας καλύπτει χρονολογικά την περίοδο από το 1877 ως το 1909.
9 Η θεσμοθέτηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο ελληνικό πανεπιστήμιο: συγκρότηση δικτύων υπεράσπισης αντιλήψεων και αξιών στο υποσύστημα πολιτικής τουπανεπιστημίου The establishment of a quality assurance system in Greek university: the formation of advocacy coalition networks in the subsystem of university
Καβασακάλης, Άγγελος,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τη συνεισφορά στην ανάλυση και ερμηνεία της έντασης και διαμάχης κατά τη διάρκεια παραγωγής και εφαρμογής προγραμμάτων πολιτικής σχετικών με τη διασφάλιση ...
2011-05-13
10 Η ιστορική εξέλιξη της ποινής ως μέσο επιβολής της πειθαρχίας στο πρωτοβάθμιο σχολείο (Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και την περίοδο του Τρικούπη) (1453-1900)
Παπαδογιάννη, Ελπινίκη,
Η δημοτική εκπαίδευση αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αποδοθεί και συνεχίζει να αποδίδεται σε αυτήν ακόμα και σήμερα ώστε να βελτιώνεται μέσω της αποφυγής λ...
2013-07-27