Ετήσιες αναφορές ΒΚΠ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 4, εμφανίζονται 1 - 4
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 H Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2013
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2013.
2 H Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2014
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2014.
3 H Bιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2011
Bιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2011.
2012
4 H Bιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2012
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2012.
2013-03-01