Γενικό Τμήμα (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αλγόριθμοι δρομολόγησης και ανάθεσης μηκών κύματος με βάση την ενέργεια σε οπτικά δίκτυα
Αγγελέτου, Αρχοντούλα,
Η αλματώδης ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των οπτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, έχει ως συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Σήμερα υπολογίζεται ότι η ενέργεια που ...
2011-07-04
2 Ανάλυση και εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα της μεθόδου του διαμορφωμένου φωτορεύματος, για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της πυκνότητας καταστάσεων ημιαγωγών, κατάλληλων για φωτοηλεκτρονικές εφαρμογές
Πομόνη, Μαύρα,
Στην διατριβή αυτή μελετήθηκαν και εξακριβώθηκαν θεωρητικά όλες οι φυσικές διεργασίες που υπεισέρχονται στις μετρήσεις του διαμορφωμένου φωτορεύματος. Με βάση αυτές δείξαμε ότι μπορούμε να εξάγουμε όλ...
3 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών για νανοδιατάξεις
Παππάς, Σπυρίδων,
Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών για εφαρμογές σε νανοδιατάξεις. Στα πλαίσια αυτής, επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη και μελέτη μα...
2013-06-28
4 Αριθμητική μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μοντέλων Kaldor της μακροοικονομίας
Μάρκελλος, Παναγιώτης Ιωάννης,
Τα πρωτότυπα αποτελέσματα της διατριβής περιέχονται στα κεφ. 2, 3 και 4. Στο κεφ. 2 μελετούμε με αριθμητικές μεθόδους ένα 3-διάστατο διακριτό μοντέλο μακροοικονομίας με σταθερές ισοτιμίες. Χρησιμοποιώ...
2010-10-08
5 Θέματα ολοκληρώσιμων συστημάτων και θεωρίας χορδών
Καραΐσκος, Νικόλαος,
Υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία φυσικών συστημάτων, τα οποία καλούνται ολοκληρώσιμα. Η ολοκληρωσιμότητα ενός συστήματος συνεπάγεται άμεσα πως αυτό είναι ακριβώςεπιλύσιμο, ενώ συνήθως το σύστημα παρουσ...
2012-07-04
6 Μελέτη περιοδικών και ασυμπτωτικών λύσεων στο περιορισμένο πρόβλημα των τεσσάρων σωμάτων Periodic and asymptotic solutions of the restricted four body problem
Μπαλταγιάννης, Αγαμέμνων,
Στην παρούσα διατριβή ασχολούμαστε με την μελέτη περιοδικών και ασυμπτωτικών λύσεων στο περιορισμένο πρόβλημα των τεσσάρων σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα: Στο κεφάλαιο 1 περιγράφουμε το πρόβλημα των τριών ...
2013-06-28
7 Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες- οργανικές διατάξεις
Αντωνιάδου, Μαρία,
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η φωτοηλεκτροχημική παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες/οργανικές διατάξεις. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου, μ...
2012-11-01
8 Νέα υλικά για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό
Μπαλής, Νικόλαος,
Στην παρούσα διατριβή δοκιμάστηκαν καινοτόμα υλικά ως προς τις δυνατότητές τους να χρησιμοποιηθούν σε διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Τα συμβατικά ηλιακά στοιχεία, τα αποκαλο...
9 Ο Μίμος στην αρχαιότητα : αρχαιολογικά ευρήματα
Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος,
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αναζήτηση και καταγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων που σχετίζονται με το Μίμο. Βεβαίως, στόχος της εργασίας δεν είναι μόνο η απλήπαρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτω...
2010-10-06
10 Υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μαγνητορευστοδυναμικής και θερμικής ροής υγρών μετάλλων εντός αγωγών
Μπακάλης, Παντελεήμων,
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη μιας ακριβούς υπολογιστικής μεθοδολογίας για τη μελέτη της μαγνητοϋδροδυναμικής και θερμικής ροής ενός ηλεκτρικώς αγώγιμου ρευστού ...
1982-11-21