Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 27, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάπτυξη περιφερειακού εμπορίου και συνεργασίας χωρών της Μεσογείου (Ν. Ευρώπη, Β. Αφρική, Μ. Ανατολή), σύγκλιση οικονομικής μεγέθυνσης και περιφερειακής ολοκλήρωσης
Βαρούχας, Γεώργιος,
Ο ρόλος του εμπορίου στην οικονομία και τα οφέλη που επιφέρει είναι σχεδόν τόσο παλιά, όσο και η ίδια η οικονομική επιστήμη. Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος της απελευθέρωσης του εμπορίου και τα υποθ...
2011-05-14
2 Ανίχνευση και εξόρυξη οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, από τα δεδομένα διαδικτύου με χρήση "ευφυών μέσων" (intelligent agents), και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών στους χρήστες με χρήση κινητών συσκευών Using intelligent agents for mining and distribution of business knowledge from internet data and presentation of them via mobile devices
Τατσιόπουλος, Χρήστος,
Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής, εξετάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης όπως οι οντολογίες. Επίσης, εξετάζονταισύγχρονες μεθοδολογίες ανακάλυψης και δι...
2009-12-15
3 Αναπαράσταση γνώσης : επεκτάσεις στην αλλαγή πεποιθήσεων
Φωτεινόπουλος, Αναστάσιος Μιχαήλ,
Η Αλλαγή Πεποιθήσεων είναι το πεδίο που ασχολείται, μελετά και τυποποιεί ένα πλήθος διαδικασιών της συλλογιστικής σκέψης. Οι θεμελιώδεις αρχές της βρίσκονται σε διάφορα φιλοσοφικά συστήματα της περιόδ...
2010-05-13
4 Διδακτικές στρατηγικές, μαθήτυποι και δεξιότητες κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της χρηματοοικονομικής : προσέγγιση με την quantile regression Teaching strategies, learning types and critical thinking skills in finance teaching : a quantile regression approach
Πομώνης, Γεράσιμος,
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης των εφαρμοζόμενων διδακτικών στρατηγικών για την διδασκαλία της Χρηματοοικονομικής στη διαμόρφωση τωνμαθησιακών στρατηγικών των φοιτητών και ...
2009-05-05
5 Δορυφόρος λογαριασμός τουρισμού. Θεωρία και πράξη ενός εθνικολογιστικού εργαλείου και η ελληνική προσέγγιση
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος,
Το ζήτημα της μέτρησης των οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού (σε νομισματικά και μη νομισματικά μεγέθη) σε μία οικονομία αναφοράς έχει απασχολήσει έντονα την διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερα δε, έχει επ...
2010-04-16
6 Επιβίωση επιχειρήσεων με τη μεθοδολογία των υποδειγμάτων κινδύνου
Λαλούντας, Διονύσιος,
Η εξέλιξη των επιχειρήσεων και η ανάπτυξή τους έχει απασχολήσει από παλιά την ακαδημαϊκή κοινότητα (Gibrat 1931). Ένα εξιδεικευμένο τμήμα της βιβλιογραφίας αυτής ασχολείται με τον προσδιορισμό των παρ...
2009-10-19
8 Η τεχνολογική καινοτομία στην διαχείριση των ενδο-νοσοκομειακών διαδικασιών και η εφαρμογή της στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή
Μούρτου, Ευστρατία,
Τα Δημόσια Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με κύριο αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας των και το χαμηλό βα...
2008-06-25
10 Μέθοδοι εισαγωγής και επίδραση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής σε μονάδες υγείας
Κωστάκη, Χαρά,
Η διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη μίας Μεθοδολογίας Ενοποίησης Εργαλείων Διοίκησης (Μ.Ε.Δ.Δ.) για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας, τα οποία αναφέρονται αφενός στη χω...
2007-10-31