Εφημερίδες/Περιοδικά – Newspapers/Periodicals
Σύνολο αποτελεσμάτων: 71, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Meftun gönül [kitap 1] / Mehmet Necip Merdanzade Bu mecmua-i eş'ar "meftun gönül" namı altında peyderpey neşr edilecektir.
104 σ.; 12χ16 εκ. Ποιητική ανθολογία του Mehmet Necip Merdanzade, τεύχος Α΄. Οθωμανική γραφή.
2 ΑΚΤΙΣ-Δινί, σιασί, φεννί χαφταλήκ ρισαλέδιρ, 1913
408σ.: εικ.; 19χ27 εκ. Καραμανλήδικο εβδομαδιαίο θρησκευτικό, πολιτικό, επιστιμονικό περιοδικό
1913
4 Ακτίς [1 Ιανουαρίου-20 Δεκεμβρίου 1914, Τεύχη 52/53 - 94] / Ν. Ι. Καλαμακίδης, σαχίπ βε μουδίρι μεσούλ
[409-]748 σ.: εικ.; 19,5χ27 εκ. Λείπει το τεύχος 83, σελ. 653-660. Καραμανλίδικο εβδομαδιαίο θρησκευτικό, πολιτικό, επιστημονικό περιοδικό
5 Ακτίς [3 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου 1915, Τεύχη 95/96 - 99] / Ν. Ι. Καλαμακίδης, σαχίπ βε μουδιρί
[749-]788 σ.: εικ.; 19,5χ27 εκ. Καραμανλίδικο εβδομαδιαίο θρησκευτικό, πολιτικό, επιστημονικό περιοδικό
6 Ανατόλ Αχτερί - Φεννί βε αχλακή μουσαββέρ - χαφδαδά πιρ δεφά νεσρ ολουνούρ- Ρεσαλέϊ μεβκουτέ
374σ.: εικ.; 19 Χ 27 εκ. Οι τελευταίες σελίδες είναι κατεστραμένες. Καραμανλήδικο εβδομαδιαίο επιστημονικό και ηθικό περιοδικό. 1 Σεπτεμβρίου 1886 - 1 Μαϊου 1887
1886
7 Απ' όλα - Εικονογραφημένη επιθεώρησις, εκδιδομένη δις της εβδομάδος [Τετάρτην και Σάββατον] εν Κωνσταντινουπόλει. Ετος Η΄ (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [16/29 Αυγ. 1917 - 8/21 Αυγ. 1918]
18 οκτασέλιδα: εικ.; 23,5χ32 εκ. Φύλλα: 371, 404 έως και 405, 415-416 έως και 417-418, 425, 430, 436 έως και 437, 439 έως και 440, 442 έως και 444, 451 έως και 452, 473, 479
8 Απ' όλα - Εικονογραφημένη επιθεώρησις, εκδιδομένη δις της εβδομάδος [Τετάρτην και Σάββατον] εν Κωνσταντινουπόλει. Ετος Η΄ (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [16/29 Αυγ. 1917 - 8/21 Αυγ. 1918]
18 οκτασέλιδα: εικ.; 23,5χ32 εκ. Φύλλα: 371, 404 έως και 405, 415-416 έως και 417-418, 425, 430, 436 έως και 437, 439 έως και 440, 442 έως και 444, 451 έως και 452, 473, 479
10 Απ' όλα: Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη Επιθεώρησις. Ετος Α΄ (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [22 Αυγ. 1910 - 13 Αυγ. 1911]
624 σ.:εικ; 24χ32,5 εκ. Φύλλα: 01 έως και 03, 06, 08 έως και 16, 18 έως και 52. Λείπουν τα φύλλα 4, 5, 7, 17