Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 70, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
3 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατολισθήσεων στον ελληνικό χώρο
Μπλιώνα, Μαρία,
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ευέλικτης Βάσης Δεδομένων, όπου θα καταγράφονται όλα τα κατολισθητικά φαινόμενα του Ελλαδικού χώρουμε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εφικτή η ...
2008-07-23
4 Αξιοποίηση και οδηγός χρήσης του συστήματος ανάλυσης εικόνας σε περιβαλλοντικές, ορυκτολογικές και πετρογραφικές εφαρμογές
Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης,
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση και ο οδηγός χρήσης του συστήματος ανάλυσης εικόνας σε περιβαλλοντικές, ορυκτολογικές και πετρογραφικές εφαρμογές. Για να δείξουμε την αξιοποίηση του συ...
2008-11-11
5 Βιομηχανικά ορυκτά για περιβαλλοντικές χρήσεις : μελέτη φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του Περλίτη της νήσου Μήλου
Πασσά, Καλλιόπη-Σοφία,
Η παρούσα διπλωματική εργασία ειδίκευσης έχει σαν κύριο στόχο τη μελέτη των φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του περλίτη που απαντάται στη νήσο Μήλο, υπό το πρίσμα των τεράστιων δυνατοτήτω...
2008-07-23
6 Γεωλογική - υδρογεωλογική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής του βορείου τμήματος της λεκάνης της Ηλείας και χρήση μεθόδων υδροχημικής - ισοτοπικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της ζώνης τροφοδοσίας της θερμομεταλλικής πηγής Κυλλήνης
Πυργάκη, Αναστασία,
Η περιοχή μελέτης ανήκει στη ΒΔ Πελοπόννησο, εκτείνεται στο βόρειο τμήμα του νομού Ηλείας και στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Αχαΐας, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση υπόθερμων θερμομεταλλικών πηγών...
2009-10-09
7 Γεωτεχνικές συνθήκες και αναλύσεις ευστάθειας πρανών στα πλαίσια μελετών γεωλογικής καταλληλότητας. Η περίπτωση των οικισμών Καρυάς&Ν. Σουλίου Ν. Αχαϊας. Geotechnical conditions and slope stability analysis with reference to soil suitability for construction purposes. The case of Karya and N. Souli area, Achaia County, Western Greece
Λαϊνάς, Σπυρίδων,
Σκοπός της παρούσας Διατριβής Ειδίκευσης είναι η ανάλυση, η παρουσίαση και η αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών συνθηκών των οικισμών Καρυάς και Ν. Σουλίου του Δήμου Πατρέων, σε σχέση με τ...
2007-05-14
8 Γεωχημική μελέτη σε επιφανειακά ιζήματα του επιβατικού τμήματος του Λιμένα Πειραιώς
Αρβανίτης, Λεωνίδας,
Το λιμάνι του Πειραιά είναι το πιο σημαντικό της Ελλάδας και ένα από τα σπουδαιότερα της Μεσογείου. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού λαμβάνουν χώρα ένα πλήθος απόδραστηριότητες που επιβαρύνουν σημαν...
2008-10-01
10 Διερεύνηση της επίδρασης γεωργικών δραστηριοτήτων στην κατανομή θρεπτικών αλάτων σε παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον
Μυλωνή, Δήμητρα,
Η έννοια του περιβάλλοντος στις μέρες μας αποτελεί ίσως ένα από τα πλέον καυτά θέματα συζήτησης όχι μόνο στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας αλλά και στην καθημερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων....
2010