Τμήμα Γεωλογίας (ΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 32, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ακολουθώντας τον Όμηρο στη Σχερία, το μυθικό τόπο των Φαιάκων
Παρασκευοπούλου, Γρηγορία,
Σε αυτή την εργασία γίνεται μία προσπάθεια για να εντοπιστεί η Σχερία, όπως την περιγράφει ο Όμηρος στο έπος του. Μέσα από τα κείμενα του Όμηρου, αντλούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο των...
2010
2 Αξιολόγηση φυσικών κινδύνων&θεματική χαρτογράφηση στο νησί Κεφαλληνίας με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER Estimated risks of physical disasters in the island of Kefalonia with ASTER images
Πεντόγαλου, Βερόνα,
Μέσα από την διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία, αξιολογείται η επικινδυνότητα εμφάνισης κατολίσθησης στο ΝΑ τμήμα της Νήσου Κεφαλληνίας μέσω θεματικής χαρτογράφησης από ψηφιακά γεωγραφι...
2009
3 Γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας Νέας Κεσσάνης και Νέου Εράσμιου-Μαγγάνων του νομού Ξάνθης
Πολυμένη, Αναστασία,
Η γεωθερμική ενέργεια είναι μία ήπια, εναλλακτική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα δύο από τα πέντε γεωθερμικά πεδίατου Νομού Ξάνθης, αυτά της Νέας Κεσσά...
2011-03-15
4 Γεωμετρική και στατιστική ανάλυση των ενεργών ρηγμάτων του Κορινθιακού κόλπου
Καραστάθη, Χρυσούλα,
Για να εξεταστεί η συμπεριφορά των ενεργών ρηγμάτων, πρέπει να εκτιμηθεί αρχικά η γεωμετρία και η αρχιτεκτονική τους στο χώρο. Επιπλέον, η ανάλυση των μορφοκλασματικών κατανομών (fractal) μπορεί να βο...
2010-10-06
5 Γεωφυσικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας του Καϊάφα
Κωστοπούλου, Σοφία,
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της περιβαλλοντικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας του Καϊάφα στο νομό Ηλείας της Πελοποννήσου, μετά τις πυρκαγιές της 24ης Αυγούστου του 2007 και η σύγκρι...
2010-07-01
6 Διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων των ψαμμιτών
Γιαννοπούλου, Χριστίνα,
Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ψαμμιτών. Σε γενικές γραμμές, τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων δί...
2011
7 Δυνατότητα ανάπτυξης πεδίων υδρογονανθράκων στα Νότια παράλια της Κύπρου
Συμεού, Βασίλης,
Στόχος της εργασίας είναι να διαπιστωθεί η ύπαρξη πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη νήσο Κύπρο, στα Νότια παράλιά της καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το νησί. The objective of this work...
2010-11-01
8 Επί τόπου δοκιμές σε εδαφικούς σχηματισμούς στον οικισμό της Βάλμης Ν. Ηλείας για την αποτίμηση των γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής
Γκίζα, Σοφία,
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση, παρουσίαση και αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών γεωτεχνικών συνθηκών του οικισμού της Βάλμης σε σχέση με τις συνθήκες θεμελίωσης και με την εκδήλωση κατολισθήσεων....
2010-10-22
9 Επιπτώσεις και αποτελέσματα από την ανθρώπινη παρέμβαση στις μορφογενετικές διεργασίες στον κάτω ρου τού Αλφειού ποταμού
Αλεβίζος, Γιώργος,
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο αυτής, μελετήθηκε ο κάτω ρους του Αλφειού ποταμο...
2010-07-14
10 Επισκόπηση της σεισμικότητας στη [sic] περιοχή του κόλπου του San Francisco
Μεσσάρη, Ειρήνη,
Η περιοχή του κόλπου του San Francisco είναι μια πολύ σεισμογενής περιοχή. Η σεισμικότητα οφείλεται στις τεκτονικές πλάκες (πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού&η πλάκα της Βόρειας Αμερικής) που κινούνται η μί...
2010-11-22