ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 An investigation of the links between reading ability and listener skills in referential communication
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη,
313σ., πίν., σχ. Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή
1998
2 Employee participation in a new social context: the case of the Greek Energy Corporation
Ψημμένος, Ιορδάνης,
2τ., πίν., διαγρ. Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη και σε έντυπη μορφή A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, University of Durham
3 Public administration in modern Greece
Παγκάκης, Γρηγόρης,
144σ. Dissertation submitted in accordance with the requirments of the University of Liverpool for the degree of B. Phill (Public administration) Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή
4 The impact of oil exports on the nigerian economy
Adegbemiro, Olusanya Raphael,
297σ., πίν. Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή A dissertation submitted to the Department of Economics at National and Capodistrian University, Athens, Greece, in fulfilment of the requirements...
6 Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη λεκάνη απορροής του Εύηνου ποταμού
Καρύμπαλης, Ευθύμιος Θ.,
244σ., πίν., διαγρ., χάρτες + 2 χάρτες σε θήκη Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή
1996
7 Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη του Θριάσιου πεδίου Geomorphological and environmental study of the Thriasio pedio
Καράμπελα, Αικατερίνη Λ.,
264σ., πίν., διαγρ., χάρτες Διατίθεται στη Βιβλιοθήκη και σε έντυπη μορφή ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙ...
1997
9 Μελέτη της επίδρασης της θρεπτικής υποστήριξης στο ενδοκρινικό σύστημα ασθενών με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση Study of the effect of nutritional support in the endocrine system of severe head injured patients
Χουρδάκης, Μιχαήλ Κ.,
146σ., πίν. Διατίθεται στη Βιλβιοθήκη σε έντυπη μορφή Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση αποτελεί την κυρίαρχη αιτία θνησιμότητας στους νεαρούς άρρενες στις αναπτυγμένες χώρες. Στους ασθενείς που επιζούν του α...
2005