Τμήμα Βιολογίας (ΜΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 168, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
3 Mελέτη και αξιολόγηση των μεθόδων αποκατάστασης του τοπίου και της βλάστησης διαταραγμένων περιοχών από μεταλλευτικές δραστηριότητες : η περίπτωση του λιγνιτικούκέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου Restoration of the vegetation in mining areas : a comparative study of the current restorative applications : valuation and proposals for a better approach
Χιονίδου, Ελισσάβετ,
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα και ανάλυση των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου, μελέτη και αξιολ...
2007-10-22
4 PhytoKaryon :μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου : αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. I
Σταυρόπουλος, Πέτρος,
Δημιουργία του ιστότοπου της κυτταρολογικής Βάσης Δεδομένων Φυτών PhytoKaryon, η οποία περιέχει καρυολογικά δεδομένα των φυτών της Μεσογείου και της Ευρώπης. Υλοποιήθηκε σε περιβάλλον PHP, MySQL και A...
2009-10-30
5 Έκφραση και λειτουργία της αλκοολικής αφυδρογονάσης της D. melanogaster σε αρσενικά άτομα της μεσογειακής μύγας Ceratitis capitata και λειτουργική ανάλυση ενός υποκινητή της οικογένειας των αρρενο-ειδικών γονιδίων του εντόμου
Τατάρη, Μαριάνθη,
Μελέτες στη Μεσογειακή μύγα έχουν οδηγήσει στον χαρακτηρισμό πέντε άρρενο-ειδικών πρωτεϊνών (MSSPs) οι οποίες είναι ομο- και ετερο- διμερή δύο συγγενών, τύπου α και β, πολυπεπτιδίων (MSSP-α και –β). Τ...
2008-12-05
6 Έκφραση και ρόλος της agrin κατά την ανάπτυξη του πρώιμου εμβρύου
Καπόλου, Ελένη,
Οι πρωτεογλυκάνες, μόρια της εξωκυττάριας ουσίας, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με άλλα μορφορυθμιστικά μόρια (γλυκοπρωτεΐνες, ιντεγκρίνες) καθώς επίσης και με αυξητικούς παράγοντες (FGF, TGF-β, Wnt, ...
2009-08-04
7 Αλιευτική δραστηριότητα και διαχείριση στον Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο
Χριστοδούλου, Βασίλης,
Η αλιεία σε παγκόσμιο επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση τροφής και κυρίως στην τροφοδότηση του ανθρώπινου πληθυσμού με χαμηλής εμπορικής αξίας πρωτεΐνη. Αρκετά κράτη με αναπτυσσόμενες οικο...
2009-10-26
8 Ανάλυση διασποράς και παλινδρόμησης με εφαρμογές
Καμπέλη, Πετρούλα,
Στη διπλωματική εργασία περιγράφονται και αναπτύσονται δύο στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, Γραμμική Παλινδρόμηση με ποιοτικές μεταβλητές και Ανάλυση διασποράς με έναν και ακολούθως με δύο παρά...
2010-06-22
9 Ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων της λιμνοθάλασσας Καϊάφα σε περιβάλλον G.I.S.
Παπαδάκης, Εμμανουήλ,
Η περιοχή μελέτης είναι η λιμνοθάλασσα Καϊάφα.Η μελέτη αυτή βασίστηκε στη συλλογή και ανάλυση γεωφυσικών δεδομένων, στην ανάλυση πυρήνων ιζήματος καθώς και σε μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων νερού τη...
2007-10-17
10 Ανάλυση φυσικών πληθυσμών της μεσογειακής μύγας Ceratitis Capitata : διερεύνηση της σχέσης γενότυπου και των ξενιστών της με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών
Οικονόμου, Αικατερίνη,
Η μεσογειακή μύγα αποτελεί το κύριο παράσιτο πολλών καλλιεργούμενων φρούτων προκαλώντας ετησίως μεγάλες καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες. Η μελέτη του εντόμου τόσο σε γενετικό όσο και σε πληθυσμι...
2008-12-04