Τμήμα Βιολογίας (ΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5, εμφανίζονται 1 - 5
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Δυναμική της μετανάστευσης των νεαρών σταδίων του χελιού (Anguilla anguilla, L. 1758) στα εσωτερικά νερά της δυτικής Ελλάδας και η αλιευτική του εκμετάλλευση
Ζόμπολα, Σπυριδούλα,
Η δραματική μείωση του αποθέματος του χελιού (Anguilla anguilla L. 1758) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει προκαλέσει από τη μια πλευρά, αυξανόμενο ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της βιολογίας και ο...
2009-04-28
2 Ζυμώσεις σε οικιακό ψυγείο με τη χρήση θερμικά ξηραμένων κυττάρων σακχαρομύκητα ακινητοποιημένων σε ζελατινοποιημένο άμυλο και απολιγνοποιημένα κυτταρινούχα υλικά
Γραμμένου, Αλεξάνδρα,
Τα τελευταία 30 χρόνια η βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί υλικά που προέρχονται από ανανεώσιμες και φυσικές πηγές και έχει εφαρμογή στη χημεία τροφίμων. Πολλά πειράματαδιεξάγονται με στόχο τη βελτίωση των τ...
2011
3 Καταγραφή της χλωρίδας του τόπου κοινοτικής σημασίας "Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου" (Φύση 2000 - GR 2520005) και ανάδειξη των στοιχείων του περιβάλλοντος με στόχο τηνοικοτουριστική αξιοποίηση της περιοχής
Κουτσοθεοδωρής, Λάμπρος,
Η χαράδρα της Έλωνας στον ΝΑ Πάρνωνα, στην Πελοπόννησο είναι μια περιοχή υψηλής χλωριδικής αξίας λόγω της παρουσίας ενός μεγάλου αριθμού ενδημικών φυτών. Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή της χλω...
2008-10-22
4 Μελέτη της πανίδας των χερσόβιων αρθροπόδων σε διάφορους τύπους ενδιαιτήματος της Πάρνηθας
Πίττα, Εύα,
Οι έντονες εναλλαγές σχετικά ακραίων συνθηκών και η συνεξέλιξη των μεσογειακών οικοσυστημάτων με τη φωτιά αποτελούν τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν τη μεγάλη ετερογένεια που χαρακτηρίζει τα οικοσυστ...
2009-07-03
5 Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας
Πορίχη, Ουρανία,
Η διάγνωση και τυποποίηση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας στηρίζεται στο συνδυασμό των μορφολογικών ευρημάτων του επιχρίσματος υλικού αναρρόφησης μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος, και των ευρη...
2008-12-05