Ετήσιες αναφορές ΒΚΠ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 12, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 H Bιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2010
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2011.
2 Απολογισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τα έτη 1988-1989
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 1988.
3 Απολογισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για το έτος 1990
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 1990.
4 Η Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία :2009
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2009.
5 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία : 1997
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 1997.
6 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία : 1998
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 1998.
7 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία : 2002-2003
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τα έτη 2002-2003.
8 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2005-2006
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τα έτη 2005-2006.
9 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2007
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2007.
10 Η Βιβλιοθήκη&Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2008
Βιβλιοθήκη&Κέντρο Πληροφόρησης,
Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης&Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2008.