Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 School and social integration of adolescents residing in Athens
Rerak, Monika Barbara,
The concept of social integration has gained prominence in the social and policy debates all over the Europe. Children of immigrants, constituting a significant percentage of modern population of Euro...
2010-11-26
2 Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
Αγγελοπούλου, Αθανασία,
Η επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση των δασκάλων αποτελεί καίριο και φλέγον θέμα αυτής της περιόδου που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, άλλωστε το γεγονόςαυτό φαίνεται και από την μεγάλη ζήτησ...
2009-06-15
3 Αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών της Ε' Δημοτικού και ο βαθμός ανταπόκρισης στις προσδοκίες των συμμαθητών τους
Βαληλή, Μαρία,
Η έννοια του εαυτού, με βασικές συνιστώσες την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη έχει κατά τις τελευταίες αποτελέσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τισ δύ...
2008-09-22
4 Αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές της Ε΄ Δημοτικού και βαθμός ανταπόκρισης στις προσδοκίες των γονέων τους
Σάμπαλη, Ελισάβετ,
Η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη είναι δύο βασικές συνιστώσες του εαυτού, των οποίων η σημασία είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση και εξέλιξη της προσωπικότηταςτου ατόμου. Είναι δυο έννοιες, οι οποί...
2008-10-09
5 Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του δημοτικού σχολείου
Σαμαρά, Αναστασία - Θεοδώρα,
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής διαπραγματευθήκαμε κυρίως την έννοια της αυτοεκτίμησης και την επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας σε αυτήν. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η...
2009-10-19
7 Επιχειρείν επιχειρηματολογείν : ο επιχειρηματολογικός λόγος στη δ΄ δημοτικού. Μια εμπειρική έρευνα
Σηφάκη, Αγγελική,
Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και, πιο συγκεκριμένα, με το ζήτημα του γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί αν ...
2008-10-27
8 Η αξιολόγηση της εισαγωγής της διαθεματικότητας στο νέο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και η παιδαγωγική του αποτελεσματικότητα στο παράδειγμα της Μελέτης του περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού (βιβλίο του εκπαιδευτικού και βιβλίο του μαθητή)
Κοκόρη, Χαρίκλεια,
Στην παρούσα εργασία μελετάται ο τρόπος της εισαγωγής της διαθεματικής προσέγγισης στο νέο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του Δημοτικού και αξιολογείται ο βαθμός της συμβολής της διαθεματικότητας και ιδίως...
2009-10-19
9 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα και η αποτελεσματικότητά της : εμπειρική έρευνα με βάση τις απόψεις των επιμορφωτών
Δημακόπουλος, Γιώργος,
Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι απόψεις επιμορφωτών του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πάτρας, σχετικά με θέματα που αφορούν το ρόλο τους καθώς και με την έννοια της αποτελεσματικότητας. Διε...
2009-04-06
10 Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ΄ δημοτικού
Βλάσση, Αγγελική,
Έχει παρατηρηθεί ότι η θρησκευτική ταυτότητα είναι στοιχείο του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζεται και επηρεάζει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατ...
2008-10-09