Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 28, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Hεκπαίδευση των παιδιών στη φωνολογική επίγνωση και ο ρόλος της στη μάθηση τής ανάγνωσης και γραφής
Παλαιοθόδωρου, Αργυρώ,
Με αφετηρία υπάρχουσες έρευνες που διαπιστώνουν τη συστηματική σχέση μεταξύ επιπέδου φωνολογικής επίγνωσης, κατά το προαναγνωστικό στάδιο, και της μετέπειτα μάθησης του γραπτού λόγου (ανάγνωσης και ορ...
2009-09-01
2 Les parents et l'école en Grèce. Etude contrastive des rapports dans un contexte d'hétérogénéité culturelle Οι γονείς και το σχολείο στη Ελλάδα. Αντιθετική μελέτη των σχέσεων μέσα σε συνθήκες πολιτισμικής ετερογένειας
Παπακωνσταντίνου, Αντιγόνη Άλμπα,
Suiteà une immigration massive pendant les deux dernières décennies, la société grecque connaît de grands changements démographiques et se trouve face à des enjeux politiques, économiques, sociaux et ...
2010-01-22
3 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της Κλίμακας έννοιας του εαυτού Τεννεσσί 2 (Tennessee self-concept scale:2) και ατομικές διαφορές μαθητών σχολικής ηλικίας
Φουντουλάκη, Ευαγγελία,
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη της έννοιας του εαυτού παιδιών σχολικής ηλικίας, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η διερεύνηση της ψυχοσύνθεσης των παιδιών, σημαντικό μέ...
2008-11-04
4 Δια βίου μάθηση : μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών στο παράδειγμα Ελλάδας και Ιρλανδίας
Πανδής, Προκόπης,
Η μελέτη αυτή έχει ως βασική επιδίωξη την καταγραφή, τη συστηματική παρουσίαση και τη σύγκριση των πολιτικών Δια βίου μάθησης στην Ελλάδα και την Ιρλανδία. Στόχος είναι να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόν...
2009-11-19
6 Εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσεία στην Ελλάδα. Ιστορικές διαστάσεις - σύγχρονες τάσεις
Νυδριώτη, Μαρία,
Το σύγχρονο μουσείο επιχειρεί ένα άνοιγμα στην κοινωνία με εκθέσεις, σεμινάρια, διάφορες εκδηλώσεις κλπ. Η μορφωτική αποστολή του μουσείου για την κοινωνία εκφράζεται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτ...
2011
8 Εκπαιδευτική πολιτική για την ποιότητα της εκπαίδευσης : ο σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Educational policy for the quality in educatio : the school consultant of primary education
Μπαρτζάκλη, Μαριάννα,
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με την έννοια της Ποιότητας της Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα εστιάζεται στο ρόλο και τη δράση του Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα αυτό ως υπεύθυνου γ...
2010-12-10