Γενικό Τμήμα (ΔΔ)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 39, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 aaaa
aaa, aaa,
-- --
1111
2 Contrast detail analysis in mammography utilizing Monte Carlo methods
Μεταξάς, Βασίλειος,
Mammography, either for screening or for the examination of a woman who displays symptoms of breast cancer, must be capable of revealing subtle differences in density and composition of breast parench...
2010-07-20
3 Eπίδραση των ελαστικών τάσεων επιταξίας στο μηχανισμό της μαγνητικής πόλωσης ανταλλαγής της πολυστρωματικής δομής [La2/3Ca1/3MnO3/La1/3Ca2/3MnO3]15
Χουσάκου, Ευαγγελία,
Το φαινόμενο της μαγνητικής πόλωσης ανταλλαγής (exchange bias, EB) έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον εξαιτίας των σημαντικών εφαρμογών σε διατάξεις μαγνητικήςαποθήκευσης πληροφορίας. Ιδιαίτε...
2008-06-25
5 Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με νανοδομημένους ημιαγωγούς
Καπακλής, Βασίλειος Σ.,
Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με νανοδομημένους ημιαγωγούς. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια διάταξη κ...
2008-09-01
6 Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης ποιότητας στην ακτινοφυσική και στην εκπαίδευση στη βιοϊατρική τεχνολογία
Γρίβα, Βασιλική,
Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας είναι επιτακτική στις μέρες μας. Στο χώρο της Ακτινοφυσικής συλλέγεται μεγάλος αριθμός δεδομένωναπό τη χρήση τυποποιημένων Πρωτοκόλλων ...
2010-05-01
7 Αναγνώριση ομιλητή και ομιλίας με χρήση κυματιδίων
Σιαφαρίκας, Μιχαήλ,
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εκμετάλλευση των κυματιδίων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης συστημάτων αναγνώρισης ομιλητή και ομιλίας. Στα πλαίσια αυτά,εισάγονται τέσσερις νέοι τρόποι παραμε...
2010-05-12
8 Αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα για προβλήματα παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων
Ζώη, Κωνσταντίνα,
Ο προγραμματισμός παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων αποσκοπεί στην εύρεση της “χρυσής τομής” μεταξύ δυο αντιφατικών στόχων, από πλευράς ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρηση...
2010-05-07
9 Αξιολόγηση αποδοτικότητας και συστήματα αμοιβής προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δρίβα, Αναστασία,
Κύρια ζητήματα της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης και ειδικότερα ο καθορισμός των στόχων της επιχείρησης και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η εφαρμοζόμενη μέθο...
2009-06-18