Αναφορές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7, εμφανίζονται 1 - 7
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Scholarly Publishing&Open Access in Greece: 2009 Report
Georgiou, Panos Papadatou, Fiori,
This report deals with the current status of Scholarly Communication and Open Access in Greece and in particular focuses on e-publications and related content available in digital format on the web. G...
2 Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού&Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ
Τσάκωνας, Γιάννης Ηλιοπούλου, Εφηλιάνα,
-- Τελική αναφορά υλοποίησης των δράσεων του «Υποέργου 2: Εκπαίδευση, υποστήριξη και ενημέρωση προσωπικού και χρηστών της Βιβλιοθήκης&Υπηρεσίας Πληροφόρησης» του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών ...
3 Δείκτες αποτίμησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
Γεωργίου, Παναγιώτης Ξενίδου - Δέρβου, Κλωντίνη Συνέλλη, Κατερίνα,
Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε μέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσιατου ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. Η εκπόνηση της ...
4 Μελέτη προδιαγραφών για τη σχεδίαση τριών θεματικών πυλών στα θεματικά πεδία βιολογίας, γεωλογίας και εκπαίδευσης
Βαλής, Χρήστος Γεωργίου, Παναγιώτης Διονυσοπούλου, Ελένη Παπαδάτου, Φιερούλα,
-- Μελέτη προδιαγραφών της δράσης «Ανάπτυξη τριών (3) On-line θεματικών πυλών (subject gateways) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και ...
5 Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού παράδοσης ηλεκτρονικών μαθημάτων
Χαρμπίλα, Βασιλική Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία Βαλής, Χρήστος Παπούλιας, Βασίλης Τσάκωνας, Γιάννης,
-- Η μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού για την παράδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: “Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων δικτυακ...
6 Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Τσάκωνας, Γιάννης Παπαδάτου, Φιερούλα,
Η μελέτη προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την επιλογή εξοπλισμού και λογισμικού για την δημιουργία της «Υπηρεσίας Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) της ΒΚΠ» στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕ...
7 Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις - Τελική Αναφορά
Γαβρίλης, Δημήτριος Γεωργίου, Παναγιώτης Παπαδάτου, Φιερούλα Τσάκωνας, Γιάννης,
Η 1η έκδοση της αναφοράς υλοποίησης της Ψηφιακής Συλλογής «Κοσμόπολις» της δράσης “Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών” που υλοποιείται στο πλα...